LỜI BÀI HÁT

I don't believe I'm standing on my feet again it must be real and everything will find it's way

When the love has turned it's back at me angels here there's no fear and
I have to find my strength again I'm sure that I know

Mmmm...Tonight angels fly tonight, tonight angels shines tonight

When the love has turned it's back at me angels here there's no fear and
I have to find my strength again I'm sure that I know

This is who I am The one that's carrying all inside I'm not the same who goes around and tries to hide

When the love has turned it's back at me angels here there's no fear and
I have to find my strength again I'm sure that I know

Mmmm...Tonight angels fly tonight, mmm... tonight angels shines tonight x2

When the love has turned it's back at me angels here there's no fear and
I have to find my strength again I'm sure that I know

Mmmm...Tonight angels fly tonight, tonight angels shines tonight

Mmmmm...TONIGHT


Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Tôi không thể tin đang đứng lại trên đôi chân mình, Nó phải trở thành sự thật và mọi điều sẽ tìm đựơc lối ra

Khi tình yêu đem nó trở lại tôi,những thiên

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận