LỜI BÀI HÁT

Gather round everyone I'll tell you
It's time to help a friend
There's much love in the world
So share it all around
And together we'll win in the end

If we all lend a hand we'll make it
And say thanks for what we pray
Look around and you'll see
Such beauty in this life
So reach out and don't be afraid

Stay with me
There'll be guardian angel
Just have faith and you will see
That one day
You'll find your guardian angel
Who will guide you on your way

Let's stand tall and be united
What we need is our streghth and love
We can all live our lives
And give thanks to one above

Stay with me
There'll be guardian angel
Just have faith and you will see
That one day
You'll find your guardian angel
Who will guide you on your way

Don't let your dreams fade away
Hold on and hear what I say

That someday
There'll be a guardian angel
Just have faith and you will see
That one day
You'll find your guardian angel waving back
Who will guide you on your way

Yes I know
There'll be guardian angel
So have faith it will come true
That one day
You'll find your guardian angel
Who will guide you on your way

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngồi lại đây mọi người, tôi nói cho nghe này
Đến lúc nên giúp đỡ bạn bè rồi đấy
Thế giới này tràn đầy yêu thương
Vậy hãy chia sẻ khắp nơi nơi
Cùng nhau rồi ta sẽ chiến thắng tất cả

Nếu ai ai cũng đưa tay cho nhau, chúng ta sẽ làm được thôi
Và nói lời cám ơn đến những điều ta nguyện cầu
Nhìn quanh đi và bạn sẽ thấy
Thế giới này đẹp biết bao
Vậy đừng e sợ, hãy cứ vươn ra thế giới bao la

Ở bên tôi
Sẽ có thiên thần hộ mệnh
Hãy tin tưởng và bạn sẽ thấy
Rằng một ngày kia
Bạn sẽ tìm ra thiên thần hộ mệnh của mình
Người sẽ hướng dẫn bạn trên mỗi bước đường đời

Nào ta cùng đứng thẳng và đoàn kết
Điều chúng ta cần là sức mạnh và tình thương
Ta có thể sống tốt cuộc đời này
Và cám ơn đến những Đấng trên cao

Ở bên tôi
Sẽ có thiên thần hộ mệnh
Hãy tin tưởng và bạn sẽ thấy
Rằng một ngày kia
Bạn sẽ tìm ra thiên thần hộ mệnh của mình
Người sẽ hướng dẫn bạn trên mỗi bước đường đời

Đừng để ước mơ sớm lụi tàn
Giữ vững và nghe tôi nói

Rằng một ngày
Sẽ có thiên thần hộ mệnh
Hãy tin tưởng và bạn sẽ thấy
Rằng một ngày kia
Bạn sẽ tìm ra thiên thần hộ mệnh của mình
Người sẽ hướng dẫn bạn trên mỗi bước đường đời

Tôi biết
Sẽ có thiên thần hộ mệnh
Hãy tin tưởng và bạn sẽ thấy
Rằng một ngày kia
Bạn sẽ tìm ra thiên thần hộ mệnh của mình
Người sẽ hướng dẫn bạn trên mỗi bước đường đời

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
leanh04 28-09-2011
bài này hay qua.. nhưng phần lyric có vào chỗ bị thiếu
...
Alamanda Bud 21-02-2010
Chờ người dịch Ala sẽ đưa ra yêu cầu mà :"> Điền tên sẵn thế là đặt chỗ rùi đấy :P
...
jetblack111 21-02-2010
Tưởng chờ bản dịch tức là chờ người dịch cơ.

Xem hết các bình luận