LỜI BÀI HÁT

The good life is what I need
Too many people stepping over me
The only thing that's been on my mind
The one thing I need before I die

All I want
Is a little of the good life
All I need
Is to have a good time
The good life
All I want
Is a little of the good life
All I need
Is to have a good time
The good life
(The good life)

I don't really know who I am
It's time for me to take a stand
I need a change and I need it fast
I know that any day could be the last

All I want
Is a little of the good life
All I need
Is to have a good time
The good life
All I want
Is a little of the good life
All I need
Is to have a good time
The good life

Hold on, hold on
I always wanted it this way
(You never wanted it this way)
Hold on, hold on
I always wanted this way
(You didn't ask for it this way)
I always wanted it this way

(The good life)
All I want
Is a little of the good life
All I need
Is to have a good time
The good life
All I want
Is a little of the good life
All I need
Is to have a good time
The good life
(The good life)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tieu_ly_phi_dao Cập nhật: lizzik1910 / 31-08-2011...
Điều tôi cần là một cuộc sống thoải mái
Quá nhiều người đang bước qua đời tôi
Nhưng trong tâm trí tôi chỉ tồn tại duy nhất
Duy nhất một điều tôi cần trước khi ra đi

Tất cả những điều tôi cần
Chỉ là một thoáng của cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi muốn
Là một khoảng thời gian đẹp
Một cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi cần
Chỉ là một thoáng của cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi muốn
Là một khoảng thời gian đẹp
Là một khoảng thời gian đẹp

Thực sự tôi cũng không hiểu tôi là ai
Nhưng đây là lúc để tôi có một vị trí
Và cần một cơ hội, càng sớm càng tốt
Bởi tôi biết ngày nào cũng có thể là ngày cuối

Tất cả những điều tôi cần
Chỉ là một thoáng của cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi muốn
Là một khoảng thời gian đẹp
Một cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi cần
Chỉ là một thoáng của cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi muốn
Là một khoảng thời gian đẹp
Là một khoảng thời gian đẹp

Bám lấy, giữ chặt
Đây chính là con đường tôi hằng muốn
( Bạn không bao giờ muốn thế này đâu)
Bám lấy, giữ chặt
Đây chính là con đường tôi hằng muốn
(còn bạn chẳng bao giờ đòi hỏi nó đâu nhỉ)
Nhưng tôi thì luôn luôn muốn đấy

Tất cả những điều tôi cần
Chỉ là một thoáng của cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi muốn
Là một khoảng thời gian đẹp
Một cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi cần
Chỉ là một thoáng của cuộc đời thoải mái
Tất cả những điều tôi muốn
Là một khoảng thời gian đẹp
Là một khoảng thời gian đẹp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
tieu_ly_phi_dao 05-04-2010
Ui mạng Lag làm mình ấn nhầm 2 bản, BTV sửa dùm nhen !

Xem hết các bình luận