LỜI BÀI HÁT

Can't you feel the lonley night
There's something I like to say to you
When the wrong one loves you right
There's nothing baby that I can do
But baby I cannot let you go
Who will be there my heart don't know
You are the one for me I swear
Baby my love will always be there

Don't call it love
Two hearts breaking side by side
Two hearts in a lonley night
Oh, for me it's endless love
Don't call it love
I know oh we had it all
Know I'm waiting for your call
Cause you're not here with me

Baby when the lights gone out
Love is larger than the universe
Oh, the silence is too loud
I never knew oh how it hurts
May I have the next dream just with you
Baby we more than just we two
This may not be the end of the world
But it's for me the end my girl

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhím_xù Cập nhật: sweet_dream2 / 21-06-2010...
Em chẳng thể cảm nhận nỗi cô đơn đêm nay
Có những điều anh muốn nói với em
Khi những yêu thuơng lầm lỗi em đã làm
Em yêu, anh chẳng thể làm được gì
Nhưng em yêu, anh chẳng thể để em đi
Ai sẽ ở đây mà sao trái tim anh không biết
Em là ngừoi mà anh đã thề là
Tình yêu của anh sẽ luôn ở đây em yêu ah

Đừng gọi đó là tình yêu
Hai trái tim tan vỡ bên nhau
Hai trái tim trong một đêm cô đơn
Ôi với anh đó là một tình yêu bất tận
Đừng gọi đó là tình yêu
Anh biết chúng ta đã có tất cả
Biết anh đang đợi chờ cuộc gọi của em
Vì em không ở đây bên anh mà

Em yêu khi những ngọn đèn đã tắt
Tình yêu sẽ rộng lớn hơn cả vũ trụ
Ôi nỗi lặng im quá lớn
Anh chưa từng biết ôi điều đó đau đớn thế nào
Anh có thể có những giấc mơ kế tiếp chỉ với em được không
Em yêu chúng ta chỉ có hai ngừoi mà thôi
Đó chẳng thể là ngày tận thế được đâu
Nhưng nó vì anh mà kết thúc đó, cô gái của anh

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận