LỜI BÀI HÁT

You're alone, in your heart
And I swear I will be there if you need me
Nobody's home, try a start and I show you
There will be a destiny
There's a star it shows the way for me and you
There's a star who tells me what I shouldn't do
So if you trust me, I'll stay always by your side
And I promised I'll be your guardian light

We are no heroes, but we are your friend
We all need love, oh just for our life, baby
We are no heroes, oh don\'t let it end
And music, music will survive

There's a chance for your dream
You are larger than the universe to me
A romance, oh it seems
It's so hard to find my baby can't you see
Oh I've lived a thousand lives baby in one
Sometimes I'm up, sometimes I'm down, but I'll be strong
Life is too short, my baby don't throw it all away
And I promised, babe I'll make your day

We are no heroes, but we are your friend
We all need love, oh just for our life, baby
We are no heroes, oh don't let it end
And music, music will survive

We are no heroes, but we are your friend
We all need love, oh just for our life, baby
We are no heroes, oh don't let it end
And music, music will survive

Will survive

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Bạn cô đơn trong tim
Và tôi thề tôi sẽ hiện diện nếu bạn cần tôi
Không ai ở nhà, cố bắt đầu và tôi sẽ chỉ bạn
Sẽ có một định mệnh
Có một ngôi sao chỉ đường cho tôi và bạn
Có một ngôi sao bảo tôi điều tôi không nên làm
Vì thế nếu bạn tin tôi, tôi sẽ luôn bên cạnh bạn
Và tôi hứa tôi sẽ là ánh sáng bảo vệ của em

Chúng ta không phải là anh hùng, nhưng chúng ta là bạn của bạn
Chúng ta đều cần tình yêu, ôi, cho cuộc đời của chúng ta
Chúng ta không phải là anh hùng, và đừng để điều đó kết thúc
Và âm nhạc, âm nhạc sẽ trường tồn

Có một cơ một cho giấc mơ của bạn
Với tôi, bạn còn lớn hơn cả vũ trụ
Và điều đó có vẻ là một sự lãng mạn
Thật khó mà tìm thấy, bạn không thấy sao
Ôi, tôi sống một ngàn cuộc đời trong một thân thể
Có lúc tôi vui, có lúc tôi buồn nhưng tôi sẽ mạnh mẽ
Cuộc đời quá ngắn ngủi, bạn à, đừng lãng phí nó
Và tôi hứa, tôi sẽ làm ngày của bạn tươi vui

[Điệp khúc]
[x2]

Âm nhạc sẽ trường tồn

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
JOS_TVT 27-10-2010
There's a star who tells me what I shouldn't do
So if you trust me, I'll stay always by your side
And I promised I'll be your guardian light
...
daotien0889 18-04-2010
uhm, quá hay luôn. We are no heroes, but we are your friend

Xem hết các bình luận