LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Deep within each heart
There lies a magic spark
That lights the fire for our imagintion
And since the dwan of man A
strength just I can
Has brought together people of all nations
There’s nothing ordinary
In the living of each day
There’s a special part everyone of us will play

Feel the flame forever burn
Teaching lessons we must learn
To bring us close to the power of dream
As the word gives us its best
To spare the path for moment passed
It’s the power of dream that brings us here

Your mind will take you far
The rest is just here
You’ll find yo’ fate is all your own creatin
And every boy and girl
As they’re calling to this world
To bring the gift to whole man inspriation

Feel the flame forever burn
Teaching lessons we must learn
To bring us close to the power of dream
The world you unites in hope and peace we pray
That you will always be
It’s the power of the dream that will bring us here

There’s so much strength in all of us
Every woman , child , man
It’s the moment that you think you can’t
You’ll discover thst you can

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Vivian Cập nhật: whatgoeswrong? / 01-01-1970...
Trong sâu thẳm của mỗi trái tim luôn tồn tại một ánh luẳ huyền bí
thắp sáng lên những sáng tạ của chúng ta
Và từ thuở khai sinh lập địa
Đã có 1 sức mạnh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
trandangtuan83 23-04-2013
mình rất thích bài hát này. các bạn hãy cùng nghe và cảm nhận nhé.
...
tuanmai93 07-06-2011
Phải cảm nhận thế nào nhỉ !Tuyệt vời .
...
can1caiten 28-01-2010
trên cả tuyệt vời ^^ Bài này giống như lời cổ vũ cho mỗi chúng ta quá!!!!
...
khanh911 17-06-2009
nên dịch là sức mạnh cảu những giấc mơ. bài hay wa

Xem hết các bình luận

Hello
729,943 lượt xem