LỜI BÀI HÁT

Fighter


After all you put me through.
Youd think Id despise you.
But in the end I want to thank you.
Because you made me that much stronger

When i, thought I knew you
Thinking, that you were true
I guess i, I couldnt trust
Called your bluff, time is up
cause I’ve had enough
You were, there by my side
Always, down for the ride
But your, joy ride just came down in flames
cause your greed sold me out of shame, mmhmm

After all of the stealing and cheating
You probably think that I hold resentment for you
But, uh uh, oh no, youre wrong
cause if it wasnt for all that you tried to do
I wanna know just how capable I am to pull through
So I wanna say thank you

cause it makes me that much stronger
Makes me work a little bit harder
It makes me that much wiser
So thanks for making me a fighter
Made me learn a little bit faster
Made my skin a little bit thicker
Makes me that much smarter
So thanks for making me a fighter

Ohh, ohh, ohh, ohhhh, ohh-yeah ah uhhhuh

Never, saw it coming
All of, your backstabbing
Just so, you could cash in
On a good thing before I realized your game
I heard, youre going around
Playing the victim now
But dont, even begin
Feeling Im the one to blame
cause you dug your own grave

After all of the fights and the lies
Yes you wanted to harm me but that wont work anymore
Uh, no more, oh no, its over
cause if it wasnt for all of your torture
I wouldnt know how to be this way now, and never back down
So I wanna say thank you

cause it makes me that much stronger
Makes me work a little bit harder
Makes me that much wiser
So thanks for making me a fighter
Made me learn a little bit faster
Made my skin a little bit thicker
It makes me that much smarter
So thanks for making me a fighter

How could this man I thought I knew
Turn out to be unjust so cruel
Could only see the good in you
Pretended not to see the truth
You tried to hide your lies, disguise yourself
Through living in dnial
But in the end youll see
You-wont-stop-me

I am a fighter and i
I aint goin stop
There is no turning back
Ive had enough

cause it makes me that much stronger
Makes me work a little bit harder
Makes me that much wiser
So thanks for making me a fighter
Made me learn a little bit faster
Made my skin a little bit thicker
It makes me that much smarter
So thanks for making me a fighter

cause it makes me that much stronger
Makes me work a little bit harder
Makes me that much wiser
So thanks for making me a fighter
Made me learn a little bit faster
Made my skin a little bit thicker
It makes me that much smarter
So thanks for making me a fighter

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Bellewu / 25-02-2009...
Kháng cự

Sau những điều mà anh khiến tôi phải trải qua
Có lẽ anh nghĩ rằng tôi khinh miệt anh
Nhưng đến cuối cùng phải nói lời cám ơn anh
Bởi vì anh đã

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
uneydr 29-03-2010
Từng nghe ở đâu đó là bài này Chris viết về người cha vũ phu của mình, với lại cũng đang dùng bài này làm nền tiểu thuyết của tui về 'ông cháu tương tàn' nên dùng ngồi tôi ông. Lời dịch của tui tự tui thấy đầy 'oán khí', hận thù, khá lạ với người VN khi nói về người thân, dù là xung đột nhau đi nữa, thì cũng có vẻ quá vô tình. Nhưng bài hát này chính là như thế, điệu nhạc sôi sục, lời hát lạnh lùng, giọng ca sĩ giận dữ, nhưng lại có lúc thì thầm, như than trách, như mủi lòng, như mâu thuẫn... nói lên cảm xúc của bài hát này rất tuyệt vời nên tui nghĩ dịch kiểu chị Ngọc thì chưa đc suôn và chưa đủ "lửa" ^^
...
Pokerface303 06-03-2010
bài hát này thật tuyệt vời ca về âm điệu lẫn ý nghĩa
...
queeniemi 25-02-2009
Âm điệu trộn lẫn tuyệt thật.

Xem hết các bình luận

Hurt
54,720 lượt xem