LỜI BÀI HÁT

Now that I'm thinking sober
Don't you try to get no closer
I'm just gonna get in my car and drive, and drive
Looking in the rearview mirror
Everything is so much clearer
Watch me wave it all goodbye, goodbye

The light's flashing, giving me all the danger signs
Someone to save, to save
But it don't work that way

Think you made your greatest mistake
I'm not gonna call this a break
Think you really blew it this time
Think you could walk on such a bad lie
Won't be taking the midnight calls
Ignoring the rocks you throw at my wall
I see it written in your face
You know you made it
Your greatest mistake

When the last straw is broken
When the last door is closing
I ain't that dumb to stick around, stick around
I ain't got the time for looking back
Gonna let yourself slip through the cracks
And you just keep going down, down, down

I'mma stay undercover
Lay low for some time
No one to save, to save
These six I closed overplayed

Think you made your greatest mistake
I'm not gonna call this a break
Think you really blew it this time
Think you could walk on such a bad lie
Won't be taking the midnight calls
Ignoring the rocks you throw at my wall
I see it written in your face
You know you made it
Your greatest mistake

Why you lookin' at me, spittin' the same old line?
Tryin' to creep back
Ain't no flippin' my mind
Don't you get it by now?
The story's over, over
Still callin' my name outside my house
I'm hittin' the switch
Watch the lights go out
Watch the lights go out

I hope you ache, oh, oh
I hope you ache, oh, oh

Think you made your greatest mistake
I'm not gonna call this a break
Think you really blew it this time
Think you could walk on such a bad lie
Won't be taking the midnight calls
Ignoring the rocks you throw at my wall
I see it written in your face
You know you made it
Your greatest mistake

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Lúc này em điềm tĩnh nghĩ suy được rằng
Anh không cố tiến lại gần em sao
Em sẽ bước lên xe và lái đi, lái đi
Nhìn vào gương chiếu hậu
Mọi thứ đã rõ ràng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
rainiepq 21-09-2011
bài này hay lắm ! nghe lần đầu đã thích, như skycrapper, thks bạn dịch tuyệt vời !
...
Harrydo 18-09-2011
These six I closed overplayed
...
19-09-2011 hieu_ndh_7717 sửa lại bản dịch, hôm qua dịch vội quá,

Xem hết các bình luận