LỜI BÀI HÁT

Kanji Lies

ye, Love is pain ..
To all my brokenhearted people (come again)
one's old a flame, scream my name
And i'm so sick of love songs
ye, i hate damn love song, memento of ours
거.짓.말

늦은 밤 비가 내려와 널 데려와
젖은 기억 끝에 뒤척여 나
너 없이 잘 살 수 있다고 다짐해봐도 어쩔 수 없다고
못하는 술도 마시고 속타는 맘 밤새 채워봐도
싫어 너 없는 하루는 길어
빌어 제발 잊게 해달라고 (거짓말이야)

너 없는 내겐 웃음이 보이지 않아
눈물조차 고이지 않아 더는 살고 싶지 않아..
엿같애 열받게 니 생각에 돌아버릴것 같애
보고싶은데 볼 수가 없데 모두 끝났데
I'll be right there

I'm so sorry but i love you
다 거짓말이야 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해
I'm so sorry but I love you
날카로운 말 홧김에 나도 모르게 널 떠나보냈지만
I'm so sorry but I love you
다 거짓말 I'm so sorry, but I love you
I'm so sorry but I love you

나를 떠나 천천히 잊어줄래 내가 아파할 수 있게
그댈 위해서 불러왔던 내 모든 걸 다 바친 노래
아마 사람들은 모르겠죠

난 혼자 그 아무도 아무도 몰래
그래 내가 했던 말은 거짓말

홀로 남겨진 외톨이 그 속에 헤메는 내 꼴이
주머니 속에 꼬깃꼬깃 접어둔 이별을 향한 쪽지(hey)
넌 어딨나요 널 부르는 습관도
난 달라질래 이젠 다 웃어넘길게

I'm so sorry but I love you
다 거짓말이야 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해
I'm so sorry but I love you
날카로운 말 홧김에 나도 모르게 널 떠나보냈지만
I'm so sorry but I love you
다 거짓말 I'm so sorry, but I love you
I'm so sorry but I love you
나를 떠나 천천히 잊어줄래 내가 아파할 수 있게

oh oh oh oh oh 모든게 꿈이길
oh oh oh oh oh 이것밖에 안되는 나라서
아직도 너를 못 잊어
아니 평생을 가도 죽어서까지도
내가 준 상처 아물었는지
미안해 아무것도 해준게 없는 나라서

I'm so sorry but I love you
다 거짓말이야 몰랐어 이제야 알았어 네가 필요해
I'm so sorry but I love you
날카로운 말 홧김에 나도 모르게 널 떠나보냈지만
I'm so sorry but I love you
다 거짓말 I'm so sorry, but I love you
I'm so sorry but I love you
나를 떠나 천천히 잊어줄래 내가 아파할 수 있게


Lies

Yuh-ba-sae-yo...
Yuh-ba-sae-yo?

(YEAH) LOVE IS PAIN
DEDICATED TO ALL MY BROKEN-HEARTED PEOPLE
ONE'S OLD A FLAME... JUST SCREAM MY NAME
AND I'M SO SICK OF LOVE SONGS (YEAH)
I HATE THEM DAMN LOVE SONGS... MOMENT OF OURS

(Geo-jis-mar)
Neuj-eun bam bi-ga nae-ryeo-wa neor de-ryeo-wa
Jeoj-eun gi-eog kkeut-e dwi-cheog-yeo na
Neo Eobs-i Jar Sar Su Iss-da-go
Da-jim Hae-bwa-do Eo-jjeor Su Eobs-da-go
Mos-ha-neun Sur-do Ma-si-go
Sog-ta-neun Mam Bam-sae Chae-wo-bwa-do
Sirh-eo Neo Eobs-neun Ha-ru-neun Gir-eo Bir-eo
Je-bar Ij-ge Hae-dar-ra-go (-geo-jis-mar-i-ya)

Neo Eobs-neun Nae-gen Us-eum-i Bo-i-ji Anh-a
Nun-mur-jo-cha Go-i-ji Anh-a
Deo-neun Sar-go Sip-ji Anh-a

YEAH
Yeos-gat-ae
Yeor-bad-ge
Ni Saeng-gag-e
Dor-a-beo-rir-geos Gat-ae

Bo-go Sip-eun-de
Bor Su-ga Eobs-de
Mo-du Kkeut-nass-de
I'LL BE RIGHT HERE

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji- man
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge

Geu-daer Wi-hae-seo Bur-reo-wass-deon Nae Mo-deun Geor Da Ba-chin No-rae
(A-ma Sa-ram-deur-eun Mo-reu-gess-jyo)
Nan Hon-ja,, Geu A-mu-do A-mu-do Mor-rae
(Geu-rae Nae-ga Haess-deon Mar-eun Geo-jis-mar)


Hor-ro Nam-gyeo-jin Oe-tor-i
Geu Sog-e He-me-neun Nae Kkor-i
Ju-meo-ni Sog-e Kko-gis-kko-gis
Jeob-eo-dun I-byeor-eur Hyang-han Jjog-ji (HEY)
(Neon Eo-dis-na-yo Neor Bu-reu-neun Seub-gwan-do)
Nan Dar-ra-jir-rae
I-jen Da Us-eo-neom-gir-ge

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar-ka-ro-un Mar
Hwas-gim-e Na-do Mo-reu-ge Neor Tteo-na-bo-naess-ji- man
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU
(I LOVE YOU MORE AND MORE)
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Na-reur Tteo-na
Cheon-cheon-hi Ij-eo-jur-rae
Nae-ga A-pa-har Su Iss-ge

OH OH OH OH OH
Mo-deun-ge Kkum-i-gir
OH OH OH
I-geos-bakk-e An-doe-neun Na-ra-seo

DROP THAT THING...

A-jig-do Neo-reur Mos Ij-eo
A-ni Pyeong-saeng-eur Ga-do (YEAH)

Jug-eo-seo-kka-ji-do
Nae-ga Jun Sang-cheo A-mur-eoss-neun-ji
Mi-an-hae A-mu-geos-do
Hae-jun-ge Eobs-neun Na-ra-seo

I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Da Geo-jis-mar
I-ya Mor-rass-eo I-je-ya Ar-ass-eo Ne-ga Pir-yo-hae
I'M SO SORRY BUT I LOVE YOU Nar

Translation Lies

(Jiyong)
ye (love is pain) to all my brokenhearted-people (come again) one's old a flame,, scream my name
and i'm so sick of love songs,, yea i them damn love song,, memento of ours,,

(Lies) It's raining late at night it brings you here I run at the end of memories
I could live fine without you, even if you beg it will come to no use
I drank the alcohol I couldn't drink, I even drank up the night that burned my heart
I hate it, a day without you is too long, I beg to finally forget about you (It's all lies)

(Seungri)
Without you, I have no smiles
No tears well up
I don't want to live anymore

(Jiyong)
It's wrong, It makes me mad
I think I'm going insane at the thought of you
I want to see you, but they say I can't, it's all over, I'll be right there

(chorus)
i'm so sorry but i love you it's all lies
I didn't know, but now I do, I need you
i'm so sorry but i love you sharp words on a whim
I didn't even know, I sent you off
i'm so sorry but i love you it's sorry(sorry) but i love you(I love you more more
i'm so sorry but i love you leave me and could you forget me slowly so I can hurt

(T.O.P)
That song I sang you that I put everything into (Daesung: People probably don't know)
By myself, so that nobody else knows (Yeah, the words that I said were all lies)

Now I'm being left alone, the sight of me not knowing what to do

The crinkled note in my pocket, that told of seperation, that I have folded (hey, hey)
(Daesung: Where are you, that habit of mine of calling you)
I want to change, I want to laugh it all off now

(Chorus)
i'm so sorry but i love you it's all lies
I didn't know, but now I do, I need you
i'm so sorry but i love you sharp words on a whim I didn't even know, I sent you off
i'm so sorry but i love you it's all lies i'm so sorry(sorry) but i love you(I love you more more)
i'm so sorry but i love you leave me and could you forget me slowly so I can hurt

(Seungri)
oh oh oh oh oh for everything to be a dream oh oh oh oh oh because I'm nothing more than this

(Daesung)
I still can't forget you. Even if it takes forever, even until I die.

(Taeyang)
I wonder if that hurt I gave you has healed, I'm sorry because I didn't do anything for you

(chorus)
i'm so sorry but i love you it's all lies
I didn't know, but now I do, I need you
i'm so sorry but i love you sharp words on a whim I didn't even know, I sent you off
i'm so sorry but i love you it's sorry(sorry) but i love you(I love you more more
i'm so sorry but i love you leave me and could you forget me slowly so I can hurt

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Dối trá

ye, Yêu là nhói đau ..
Dành đến những trái tim đã vỡ nát (come again)
ngọn lửa già nua đang gào thét tên tôi
Tôi phát bệnh vì những khúc yêu đương
ye,

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
trinhFankpop 13-05-2011
bài này đã từng làm mình khóc 1 lần rối, nghe thật có ý nghĩa wá, nếu mình là người hàn chắc mình còn khóc nhìu hơn thế nữa
...
FateToP 24-07-2010
Dành đến những trái tim đã vỡ nát (come again) => Dịch r` còn chừa come again =="!
...
april_pinh 08-07-2010
k pao h` chán nhạc Big Bang vs nhạc Eminem :x
...
lananhscandal 30-05-2010
phải nói là BB chưa bao h làm VIP thất vọng nhỉ ! từ MV đến Perf đúng là đỉnh thiệt đóa ...BB fighting .... thik hit này nhất ... vs lại hit haru haru ... ca từ đúng là ko chê vào đâu đc ... nghe mỗi ngày trong suốt 3 năm wa mà vẫn ko thấy ngán :D :X:X:X
...
bahaivuong 14-05-2010
tuyet .... chi? co the noi la' vay !!! ^-^ !!! dbsk tuoi gi' so voi bb

...
Suju=>Super-Junior 09-05-2010
Vui lòng type Tiếng Việt có dấu ---------------------------------------- paj` naj` nghe cung~ dc doa' nhung me` ching video cljp choj chjnh zong
...
ntsc 28-02-2010
rời xa tôi..và hãy quên tôi,chậm chậm thôi...dc hok???
...
o0v0o 11-01-2010
bài việt sub trên cùng sai rồi!lêu lêu......
...
Taboo 09-01-2010
@Mods:Mình nghiên cứu và dịch lại một bản khác hoàn chỉnh hơn và đã đăng lên bản dịch phụ rồi nhờ mods xóa bản dịch cũ của mình bên trên để chánh spam dài dòng.(Nếu có thể đổi lốt chữ G™ thành Taboo luôn giùm) Thanks!!!
...
brainmad 24-12-2009
thích câu "hãy bỏ rơi tôi đi, thật chậm, đủ để khiến tôi quặng đau" T______T
...
Diemquynh123 15-12-2009
Bản dịch của bạn LTT_Linh là chôm trên youtube nhá , hay ghê ^^
...
Marcis 15-12-2009
Engtrans sai nhiều quá, M dịch lại theo kanji, thay bản chính :)
...
zeroden96 14-12-2009
Mình nghỉ bản dịch cuối của LTT_Linh thì hay hơn...Bài này thì quá hay và ý nghĩa
...
Taboo 13-12-2009
:) mình mạn phép nháp 1 bản mời các bạn thưởng thức :)
...
Diemquynh123 13-12-2009
Bạn dịch dở wá :| vietsub trên youtube hay thế mà vào đây thì >"< *** Srr, trình còi chỉ đến được đấy thui :D
...
tiny7_03 12-12-2009
có ai có bài nè bản tiếng anh ko?
...
Cheery_chery2205 28-11-2009
BD lấy từ BBVN => Tớ dịch lại nhé^^! Ôi sướng quá sướng quá =))
...
koiham 22-11-2009
i like it so much.i love bb.........................................
...
su_xjnh 10-11-2009
tuyệt , i'm vip - i love BB ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
...
dreamlink 01-11-2009
** Vui lòng type tiếng Việt có dấu !
...
gemriver 26-10-2009
UI, BÀI NÀY HAY WWA, gd UI, EM JU ANH NHÌU LẮM
...
nuhoangmuadong_17m 06-10-2009
mình cảm thấy bài hat day by day rất hay. các bạn có thấy hay hok?
...
van_dat 03-10-2009
hay quá . I'm so sory but i love U ! :))

Xem hết các bình luận

Oh!
263,235 lượt xem
Gee
222,724 lượt xem