LỜI BÀI HÁT

Only U

Oh I cant wait to get next to you
Oh I just can't leave you alone
Boy you got me doing things that I would never do
And I cant stop the way I'm feelin' if I wanted to
I'm crazy bout the way you that you could make me say your name
And if I couldnt have you I would probably go insane cause...

[Chorus:]
Only u can make me feel (only you can me make me feel)
And only u can take me there (only u can take me there)
And only u can make me feel (only you only you can make me feel)
And only u can take me there (only you can take me there)

Oh I can't wait to get next to you
Oh I just can't leave you alone
Boy you stay inside my mind ain't no denyin' that
And only you could do them things that got me comin' back
Gotta be the realest thing that I have ever felt
And I'll do wat I gotta do to keep you to myself cause..

[Chorus:]
Only u can make me feel (only you can me make me feel)
And only u can take me there (only u can take me there)
And only u can make me feel (only you can make me feel)
And only u can take me there (only you can take me there)

Crazy
Bout the way you (make me) feel
I just gotta have u
Here and I
Wanna let u
Know
I wont ever let u
Go

[Chorus:]
Only u can make me feel (only u can me make me feel)
And only u can take me there (only u can take me there)
And only u can make me feel (u can make me feel)
And only u can take me there (only you can take me there)

Oh I can't wait to get next to you
Oh I just can't leave you alone...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tRaNg_kIlL Cập nhật: KimHaRu / 24-07-2008...
Ôi em ko thể dợi được đến gần anh
Ôi em ko thể để anh 1 mình được
Anh yêu anh khiến em có thể làm những điều mà em chưa bao h từng làm
Em điên dại theo

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Baby
16,865 lượt xem
Hello
729,989 lượt xem