LỜI BÀI HÁT

FOOLISH

See my days are cold without you
But I'm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you
See my days are cold without you
But I'm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you

Baby I don't know why ya treatin me so bad
You said you love me, no one above me
And I was all you had
And though my heart is eating for ya
I can't stop crying
I don't know how
I allow you to treat me this way and still i stay

See my days are cold without you
But I'm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you
See my days are cold without you
But I'm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you

Baby I don't know why ya wanna do me wrong
See when I'm home, I'm all alone
And you are always gone
And boy, you kno I really love you
I can't deny
I can't see how you could bring me to so many tears
after all these years

See my days are cold without you
But I'm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you
See my days are cold without you
But I'm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you
Oohhhhh
I trusted you, I trusted you
So sad, so sad
what love will make you do
all the things that we accept
be the things that we regret
too all of my ladies (ladies) feel me
c'mon sing wit me
See, when I get the strength to leave
You always tell me that you need me
And I'm weak cause I believe you
And I'm mad because I love you
So I stop and think that maybe
You can learn to appreciate me
Then it all remains the same that
You ain't never gonna change
(never gonna change, never gonna change)
See my days are cold without you
But I'm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you
See my days are cold without you
Butm hurtin while im with you
And though my heart can't take no more
I keep on running back to you

Baby why you hurt me leave me and desert me
Boy I gave you all my heart
And all you do is tear it up
Looking out my window
Knowing that I should go
Even when I pack my bags
This something always hold me back

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

NGU XUẨN

Nhìn những ngày của em thật lạnh lẽo vì thiếu anh
nhưng em đang bị tổn thương khi em bên anh
Và chắc rằng trái tim em ko thể đón nhận thêm nữa
Em

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
jungsuk 30-07-2009
Hay wa'! Nghe cam dong lam lam! Co bai nao giai dieu tuong tu chi add len nua nha!! Thanks dzi` bai` hat' nhe'!
...
Vầng trăng xinh 06-08-2008
Eat trong câu "my heart is eating for ya" có nghĩa là héo hon, mòn mỏi đi vì đau khổ chứ không phải là "gặm nhấm". Allow trong câu "I allow you to treat me" có nghĩa là để cho chứ không phải là "thừa nhận". "It all remains the same" có nghĩa là mọi việc vẫn như cũ (vẫn đâu hoàn đấy) chứ không phải "những điều còn lại cũng giống như điều đó".

Xem hết các bình luận

Baby
16,818 lượt xem
Hello
729,485 lượt xem