LỜI BÀI HÁT

It’s not often that you find someone
Who can fulfill all your dreams inside
Like an angel from above
She was the one for me, believe

But it doesn’t wither like a flower in snow
I always wanted you to know

We’re going to build a bridge
Between our hearts
Going to cross the river of love
Into paradise, paradise
Going to walk up the road, hand in hand
To the castle in the sky
Where we’re going to live
Going to live, yeah

And when she opens up her eyes
It’s like a perfect sunrise outside
I put my fingers through her hair
And it feels like silk to me

But it doesn’t wither like a flower in snow
I always wanted you to know

Chorus

Yeah yeah yeah yeah

Don’t you know
We’re going to build a bridge
Between our hearts
Going to cross the river of love
Into paradise, paradise

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Không thường xuyên đâu khi bạn tìm được một người
Người có thể thực thi những giấc mơ trong lòng bạn
Như một thiên thần từ trời cao
Cô ấy là một nửa

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hachikoakita 17-03-2010
lời bài hát hay quá. giai điệu cũng ngọt ngào. Nếu được người yêu tặng bài hát này thì tuyệt quá đi mất

Xem hết các bình luận