"Voulez vous"-"bạn có muốn không" - trích từ album thứ 6, ra mắt năm 1979, ra single lần đầu tiên năm 1984.

LỜI BÀI HÁT


Voulez-vous

People everywhere
A sense of expectation hangin' in the air
Giving out a spark
Across the room your eyes are glowing in the dark
And here we go again, we know the start, we know the end
Masters of the scene
We've done it all before and now we're back to get some more
You know what I mean

Voulez-vous (ah-ha)
Take it now or leave it (ah-ha)
Now is all we get (ah-ha)
Nothing promised, no regrets

Voulez-vous (ah-ha)
Ain't no big decision (ah-ha)
You know what to do (ah-ha)
La question c'est voulez-vous
Voulez-vous...

I know what you think
The girl means business so I'll offer her a drink
Looking might proud
I see you leave your table, pushing through the crowd
I'm really glad you came, you know the rules, you know the game
Master of the scene
We've done it all before and now we're back to get some more
You know what I mean

Voulez-vous (ah-ha)
Take it now or leave it (ah-ha)
Now is all we get (ah-ha)
Nothing promised, no regrets

Voulez-vous (ah-ha)
Ain't no big decision (ah-ha)
You know what to do (ah-ha)
La question c'est voulez-vous

And here we go again, we know the start, we know the end
Masters of the scene
We've done it all before and now we're back to get some more
You know what I mean

Voulez-vous (ah-ha)
Take it now or leave it (ah-ha)
Now is all we get (ah-ha)
Nothing promised, no regrets

Voulez-vous (ah-ha)
Ain't no big decision (ah-ha)
You know what to do (ah-ha)
La question c'est voulez-vous

Voulez-vous...

Voulez-vous (ah-ha)
Take it now or leave it (ah-ha)
Now is all we get (ah-ha)
Nothing promised, no regrets

Voulez-vous (ah-ha)
Ain't no big decision (ah-ha)
You know what to do (ah-ha)
La question ces't voulez-vous

Voulez-vous (ah-ha, ah-ha, ah-ha)
Voulez-vous (ah-ha, ah-ha, ah-ha)
Voulez-vous (ah-ha, ah-ha, ah-ha)
Voulez-vous (ah-ha, ah-ha, ah-ha)

Voulez-vous (ah-ha)
Take it now or leave it (ah-ha)
Now is all we get (ah-ha)
Nothing promised, no regrets

Voulez-vous (ah-ha)
Ain't no big decision (ah-ha)
You know what to do (ah-ha)
La question c'est voulez-vous

(repeat and fade)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: Oll / 19-09-2008...
Bạn có muốn

Mọi người ở khắp nơi
Cảm xúc của chờ đợi lững lơ trong gió
hãy đưa ra một hành động
ngang qua căn phòng mắt bạn sáng lên trong màn tối
lại lần nữa nè, chúng tôi biết sự bắt đầu ,cũng biết luôn sự kết thúc
thông thạo từng tình huống
trước đây chúng tôi đã làm tất cả và giờ đây chúng tôi lấy lại nhiều một chút
Bạn biết những gì tôi nói mà

bạn có muốn không (ah-ha)
giờ lấy đi hay để lại (ah-ha)
hay để chúng tôi lấy cả (ah-ha)
không lời hứa hẹn, không lời hối tiếc

Bạn muốn không (ah-ha)
không hẳn là quyết định lớn (ah-ha)
bạn biết điều để làm (ah-ha)
và câu hỏi là bạn có muốn không
bạn muốn không ...

Tôi biết điều bạn nghĩ
Phụ nữ là công việc thế nên tôi sẽ mời cô ấy một ly
Cách nhìn có thể là tự đắc
Tôi nhìn thấy bạn rời bàn, gắng vượt qua đám đông
Tôi thực sự mừng vì bạn trở lại, bạn biết quy luật mà, bạn biết cả trò chơi
thông thạo hoàn cảnh
trước đây chúng tôi đã làm tất cả và giờ đây chúng tôi lấy lại nhiều một chút
Bạn biết những gì tôi nói mà

Bạn muốn không (ah-ha)
không hẳn là quyết định lớn (ah-ha)
bạn biết điều để làm (ah-ha)
và câu hỏi là bạn có muốn không
bạn muốn không ...

Bạn muốn không (ah-ha)
không hẳn là quyết định lớn (ah-ha)
bạn biết điều để làm (ah-ha)
và câu hỏi là bạn có muốn không
bạn muốn không ...

lại lần nữa nè, chúng tôi biết sự bắt đầu ,cũng biết luôn sự kết thúc
thông thạo từng tình huống
trước đây chúng tôi đã làm tất cả và giờ đây chúng tôi lấy lại nhiều một chút
Bạn biết những gì tôi nói mà

bạn có muốn không (ah-ha)
giờ lấy đi hay để lại (ah-ha)
hay để chúng tôi lấy cả (ah-ha)
không lời hứa hẹn, không lời hối tiếc

Bạn muốn không (ah-ha)
không hẳn là quyết định lớn (ah-ha)
bạn biết điều để làm (ah-ha)
và câu hỏi là bạn có muốn không
bạn muốn không ...

bạn muốn không ...

bạn có muốn không (ah-ha)
giờ lấy đi hay để lại (ah-ha)
hay để chúng tôi lấy cả (ah-ha)
không lời hứa hẹn, không lời hối tiếc

Bạn muốn không (ah-ha)
không hẳn là quyết định lớn (ah-ha)
bạn biết điều để làm (ah-ha)
và câu hỏi là bạn có muốn không
bạn muốn không ...

bạn muốn không (ah-ha, ah-ha, ah-ha)
bạn muốn không(ah-ha, ah-ha, ah-ha)
bạn muốn không (ah-ha, ah-ha, ah-ha)
bạn muốn không (ah-ha, ah-ha, ah-ha)

...
(lặp lại )

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Oll 18-09-2008
Link ngon lành lắm em , okay :D

Xem hết các bình luận

Hello
733,472 lượt xem