LỜI BÀI HÁT

Mercy :
Angel of Mercy
How did you find me?
Where did you read my story?
Pulled from the papers
Desperate and hardened
seeking a moment every fix

All I wanted to say
All I wanted to do
Is fall apart now
All I wanted to feel
I wanted to love
Its all my fault now
A Tradegy I fear

Angel of Mercy
How did you find me?
How did you pick me up again?
Angel of Mercy
How did you move me?
Why am I on my feet again?
And I see you

Whoa Whoa Whoa
I feel you
Whoa Whoa Whoa

Before just the daylight
Come and i stand by
Waiting to catch the quickest plane
Flying to nowhere
Is better than somewhere
That's where i've been and nothing's changed

All I wanted to say
All I wanted to do
Is fall apart now
All I wanted to feel
I wanted to love
Its all my fault now
A Tragedy for sure

Angel of Mercy
How did you find me?
How did you pick me up again?
Angel of Mercy
How did you move me?
Why am I on my feet again?
And I see you

Whoa
I feel you
Whoa

Im so lost in you
A tredgy seemed to be over now
A tradegy it seemed to be

Angel of Mercy
How did you find me?
How did you pick me up again?
Angel of Mercy
How did you move me?
Why am I on my feet again?
And I see you

whoa
I feel you
Whoa
I feel you
Oh Whoa
I feel you
Oh Oh Oh

(Thanks to laura for these lyrics)

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

meobe_91 Cập nhật: meobe_91 / 26-09-2008...
May mắn (Hạnh phúc)


Hỡi thiên thần Hạnh phúc
Em đã tìm thấy tôi như thế nào?
Em đã đọc câu chuyện của tôi ở đâu thế?
Đã kéo ra từ những trang giấy
Tuyệt

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
vampiredog_2912 11-08-2010
Là công sức người khác bỏ ra cả, có sai sót ở đâu thì bạn đóng góp ý kiến
bản dịch chán quá!
...
saochoicodon_97 19-01-2010
Lạ ghê. Nếu đúng ngữ pháp thì phải là " how did you find me". Thế tại sao anh yk lại hát là "how did you found me" nhỉ
...
11-08-2010 Alamanda Bud Mí bài hát chả care đến ngữ pháp là mấy. "He don't love me" còn dc nữa là
...
mastaga 21-11-2009
lúc đầu cứ tưởng bài này nói về trẻ em nghèo :)) haha :))
...
vi_bibi2009 11-11-2009
May mắn (Hạnh phúc) Hỡi thiên thần Hạnh phúc Em đã tìm thấy tôi như thế nào? Em đã đọc câu chuyện của tôi ở đâu thế? Đã kéo ra từ những trang giấy Tuyệt vọng và dày dạn đi Cố tìm cho ra 1 lúc mọi người có thể nhờ cậy Tất cả những gì tôi đã muốn nói Tất cả những gì tôi đã muốn làm Là ngả ra bây giờ Tất cả những gì tôi đã muốn cảm nhận Tôi đã muốn yêu Giờ đó là lỗi của tôi cả Một điều mà tôi sợ hãi Thiên thần Hạnh phúc Em đã tìm thấy tôi ra sao? Em đã đón tôi lại như thế nào? Thiên thần Hạnh phúc Em đã chuyển tôi thế nào vậy? Sao tôi lại đứng lại được trên đôi chân mình? Và tôi thấy em Whoa Whoa Whoa Tôi cảm thấy em Whoa Whoa Whoa Chỉ trước khi ánh ban mai Đến và tôi đứng bên Đợi bắt chiếc máy bay nhanh nhất Bay tới chẳng nơi nào Hơn là tới đâu đó Nơi tôi đã tới và chẳng có gì bị đổi thay Tất cả những gì tôi đã muốn nói Tất cả những gì tôi đã muốn làm Là ngả ra bây giờ Tất cả những gì tôi đã muốn cảm nhận Tôi đã muốn yêu Giờ đó là lỗi của tôi cả Một điều cho chắc chắn Thiên thần Hạnh phúc Em đã tìm thấy tôi ra sao? Em đã đón tôi lại như thế nào? Thiên thần Hạnh phúc Em đã chuyển tôi thế nào vậy? Sao tôi lại đứng lại được trên đôi chân mình? Và tôi thấy em Whoa Tôi cảm thấy em Whoa Tôi bị lạc mất em Một điều giờ như đã qua Một điều như nó đã thế Thiên thần Hạnh phúc Em đã tìm thấy tôi ra sao? Em đã đón tôi lại như thế nào? Thiên thần Hạnh phúc Em đã chuyển tôi thế nào vậy? Sao tôi lại đứng lại được trên đôi chân mình? Và tôi thấy em Whoa Tôi cảm thấy em Whoa Tôi cảm thấy em Oh Whoa Tôi cảm thấy em Oh Oh Oh
...
meobe_91 26-09-2008
Mercy: *Danh từ +lòng thương, lòng nhân từ, lòng từ bi ~for mercy's sake vì lòng thương lòng khoan dung ~to beg for mercy xin khoan dung, xin dung thứ +ơn, ơn huệ +sự may mắn, hạnh phúc, điều sung sướng ~it was a mercy it did not rain thật may mà trời không mưa ~that's a mercy! thật là một hạnh phúc! *IDIOMS +to be at the mercy of dưới quyền của, bị bắt sao cũng phải chịu +to be left to the tender mercies of (đùa cợt) chắc sẽ bị (ai) vùi dập *Từ liên quan Từ trái nghĩa: mercilessness unmercifulness Từ đồng nghĩa: mercifulness clemency
...
meobe_91 26-09-2008
huhuhu..........tui bi che roi ................
...
Oll 26-09-2008
sao em , "Mercy" là .. hạnh phúc hả ? Oll cứ nghĩ là "nhân từ" cơ.. Duyệt cho bé mèo .. ai có ý gì thì góp vào cho Mèo bé sửa .. cho bản dịch sau tút hơn nhé. Cám ơn em , vì bản dịch ...
...
meobe_91 25-09-2008
ban cu di ngu 1 giac di, sang mai day co the se thay do

Xem hết các bình luận

Hello
729,695 lượt xem