LỜI BÀI HÁT

Fear Of Flying

Some things last till the end of time
But what we had just couldn't survive
I got so used to you in my life
So now that you're gone there's something missing inside

How can you expect me to just move on
When you're what I lived for
You're all I know
Got so used to having you to lean on
Without you I'm left with the fear of flying
(Can't do it on my own) Flying
(Can't do it on my own) Flying
(Just can't do it on my own)Ooooh
The fear of flying
(Can't do it on my own) Flying
(Can't do it on my own) Flying
(Just can't do it on my own)Oooooh

If time should heal the pain and the hurt
Then why do I fell like it's getting worse
Since you disappeared I finally learned that my biggest fear came to life when I lost you girl

How can you expect me to just move on
When you're what I lived for
You're all I know
Got so used to having you to lean on
Without you I'm left with the fear of flying
(Can't do it on my own) Flying
(Can't do it on my own) Flying
(Just can't do it on my own)Ooooh
The fear of flying
(Can't do it on my own) Flying
(Can't do it on my own) Flying
(Just can't do it on my own)Oooooh

Now that I'm standing here at the edge
If I trip, then I'm falling,
without you my friend
I don't think you'll ever know how much you meant to me
Why did our love had to end?

How can you expect me to just move on
When you're what I lived for
You're all I know
Got so used to having you to lean on
Without you I'm left with the fear of flying
(Can't do it on my own) Flying
(Can't do it on my own) Flying
(Just can't do it on my own)Ooooh
The fear of flying
(Can't do it on my own) Flying
(Can't do it on my own) Flying
(Just can't do it on my own)Oooooh

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nỗi sợ bay cao

Mãi đến cuối cùng,Một điều gì đó còn lại
Nhưng những gì ta đã có không thể tồn tại
Anh đã quen thuộc với việc có em trong cuộc đời
Nên

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
khocvidem 24-11-2008

Từ khi em biến mất cuối cùng anh đã học được một điều rằng nỗi sợ lớn nhất đến với cuộc sống của anh là khi lạc mất em

Xem hết các bình luận

Hello
729,504 lượt xem