LỜI BÀI HÁT

My home is in motion, as darkness unfolds.
The air overloaded, the sky stands in gold.
But you went away, you left me to stay
We'll see us in heaven, I'm counting the days

Chorus:
At the end of time, at the end of us,
At the end of everything we had,
Only faith helps you, only grace can do
Only you can take the pain
Cause the end of peace is the end of life
and the end of any happiness
Only love helps you, only trust can do
Only you can take the pain of me

When thunder is calling I feel so alive
The very first morning, can you see the light?
But you closed the door, to what I adored
We'll see us in heaven, I'm counting no more

Chorus
At the end of time, at the end of us,
At the end of everything we had,
Only faith helps you, only grace can do
Only you can take the pain
Cause the end of peace is the end of life
and the end of any happiness
Only love helps you, only trust can do
Only you can take the pain of me

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Anakin Skywalker Cập nhật: pe tho sun rang / 14-02-2009...
Ngôi nhà em lay động, khi bóng đêm bao trùm
Không khí bị dồn nén, bầu trời ngả sang vàng
Nhưng anh đã rời xa, anh để em ở lại
Đôi ta sẽ gặp nhau trên thiên

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
TommyChan 14-02-2009
hok sao cả, mình thích zọng hát của Groove nhưng tiếc là ...nhan sắc của her thì ... :D
...
pe tho sun rang 14-02-2009
@ TommyChan: bai`ni`sao clip die hết cả pe' thỏ ko tìm thây' sr ban. nhen :P

Xem hết các bình luận

She
146,501 lượt xem