LỜI BÀI HÁT

On The Radio

Hello Mr. DJ
Would you play my song
Please, please, play it
All night long.
Hello Mr. DJ
On the radio
Calling every station
On the air
Sending out the message
Everywhere
Tell it everybody
On the radio

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

Hello Mr. DJ
I'm losing sleep
Please, please, play it
My knees are gettin' weak
Hello Mr. DJ
On the radio
If you're not gonna play it
I go insane
If yuo're not say it
I lose my brain
So tell it everybody
On the radio

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

(DJ on the)

Oh, oh, oh
Everybody, everywhere
Please call the DJ on the air
From Moon to Mars
And everywhere
Please call the DJ
On the air

...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chào ngài DJ
Ngài có thể chơi bài hát của tôi được không vậy?
Làm ơn, làm ơn đi mà, hãy chơi nó (bài hát) đi nào
Suốt đêm dài đằng đẳng
Chào ngài DJ
Trên radio
Hãy gọi mỗi sân ga
Trong tiếng gió
Gửi đi một tin nhắn
Khắp mọi nơi
Hãy nói với mọi người
Trên radio

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

Chào ngài DJ
Tôi đang mất ngủ đây
Làm ơn, làm ơn đi mà, hãy chơi nó (bài hát) đi nào
Hai đầu gối tôi đang nhức mỏi nè
Chào ngài DJ
Trên radio
Nếu như ngài không muốn chơi nó
Thì tôi điên lên mất
Nếu như ngài không nói điều đó
Tôi mất kiểm soát mất thôi
Thế thì hãy nói với mọi người
Trên radio

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

Ngài DJ trên radio

Oh, oh, oh
Mọi người, mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió
Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả
Và khắp mọi nơi
Xin hãy gọi ngài DJ
Trong tiếng gió

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
kissyou 23-04-2009
cung duoc daymoi nguoi co gang hon nha!!!!!!!!1
...
TommyChan 23-04-2009
cũng chẳng nhớ nick SDO là zì nữa
...
Angel10 23-04-2009
Hello Mr. DJ Would you play my song Please, please, play it All night long. Hello Mr. DJ On the radio Calling every station On the air Sending out the message Everywhere Tell it everybody On the radio Oh, oh, oh Everybody, everywhere Please call the DJ on the air From Moon to Mars And everywhere Please call the DJ On the air Hello Mr. DJ I'm losing sleep Please, please, play it My knees are gettin' weak Hello Mr. DJ On the radio If you're not gonna play it I go insane If yuo're not say it I lose my brain So tell it everybody On the radio Oh, oh, oh Everybody, everywhere Please call the DJ on the air From Moon to Mars And everywhere Please call the DJ On the air Oh, oh, oh Everybody, everywhere Please call the DJ on the air From Moon to Mars And everywhere Please call the DJ On the air (DJ on the) Oh, oh, oh Everybody, everywhere Please call the DJ on the air From Moon to Mars And everywhere Please call the DJ On the air ^^ sao kim dc hay ji
...
Angel10 23-04-2009
Chào ngài DJ Ngài có thể chơi bài hát của tôi được không? Làm ơn, làm ơn đi, hãy chơi nó (bài hát) đi 1 đêm dài đằng đẳng Chào ngài DJ Trên radio Hãy gọi mỗi sân ga Trong tiếng gió Gửi đi 1 tin nhắn Khắp mọi nơi Hãy nói với mọi người Trên radio Oh, oh, oh Mọi người, mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả Và khắp mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ Trong tiếng gió Chào ngài DJ Tôi đang mất ngủ Làm ơn, làm ơn đi, hãy chơi nó (bài hát) đi 2 đầu gối tôi đang yếu Chào ngài DJ Trên radio Nếu như ngài không muốn chơi nó Tôi điên lên mất Nếu như ngài không nói điều đó Tôi mất kiểm soát mất Thế thì hãy nói với mọi người Trên radio Oh, oh, oh Mọi người, mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả Và khắp mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ Trong tiếng gió Oh, oh, oh Mọi người, mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả Và khắp mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ Trong tiếng gió Ngài DJ trên radio Oh, oh, oh Mọi người, mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ trong tiếng gió Từ Mặt Trăng đến Sao Hoả Và khắp mọi nơi Xin hãy gọi ngài DJ Trong tiếng gió sdo bay gio khac roi zo choi di hok map dau. co phien ban moi hay lam thank bac' ne' nick sdo la ji vay
...
TommyChan 18-02-2009
lâu wé hok chơi SDO, chắc nó thù lù như cái lu rùi ^^!
...
queeniemi 18-02-2009
Í, bài này có trong SDO nè, tuy nghe nhạc nhưng vẫn cảm thấy đc độ khó của nó..

Xem hết các bình luận

She
148,414 lượt xem