Tùm lum tá lả các loại mà tớ nghe (khá giống chè thập cẩm). Hay đặt tên là chè thập cẩm ta
viết cho có ko có nó ko cho

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận