LỜI BÀI HÁT

My moon, my man
So changeable and
Such a loveable lamb to me

My care, my coat
leave on a high note
There's nowhere to go but on

Heart on my sleeve
Not where it should be
The song's out of key again

My moon's white face
What day and what phase
It's the calender page again

Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on me please
Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on me please

My moon and me
Not as good as we've been
It's the dirtiest clean I know

My care my coat
Leave on a hight note
There's nowhere to go
There's nowhere to go

Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on things
Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on it please

My moon
The moon's my man...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

please_stay_with_me Cập nhật: Amy / 23-11-2009...
Ánh trăng của tôi, đàn ông của tôi
Thật dễ thay đổi và
Dễ thương như đứa em của tôi

Sự lo lắng của tôi, vẻ đẹp của tôi
Tất cả đều bỏ đi trên

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận