LỜI BÀI HÁT

My moon, my man
So changeable and
Such a loveable lamb to me

My care, my coat
leave on a high note
There's nowhere to go but on

Heart on my sleeve
Not where it should be
The song's out of key again

My moon's white face
What day and what phase
It's the calender page again

Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on me please
Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on me please

My moon and me
Not as good as we've been
It's the dirtiest clean I know

My care my coat
Leave on a hight note
There's nowhere to go
There's nowhere to go

Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on things
Take it slow
Take it easy on me
Shed some light
Shed some light on it please

My moon
The moon's my man...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

please_stay_with_me Cập nhật: Amy / 23-11-2009...
Ánh trăng của tôi, đàn ông của tôi
Thật dễ thay đổi và
Dễ thương như đứa em của tôi

Sự lo lắng của tôi, vẻ đẹp của tôi
Tất cả đều bỏ đi trên bức thư ấy
Thật chẳng có nơi nào để đi nhưng

TRái tim tôi lại ở ngoài tay áo
Không gì có thể được như thế
Bài hát đã khoá lần nữa

Ánh trăng của tôi có màu trắng
Ngày và nhiều thời kì trôi qua
Như một cái cán lại tiếp tục cán giấy

Hãy đón nó thật chậm thôi
Hãy làm nó trở nên dễ dàng với tôi
Hãy tắt đèn
Hãy tắt 1 vài ánh đèn trên tôi
Hãy làm nó thật chậm thôi
Hãy làm nó trở nên dễ dàng với tôi
Hãy tắt đèn
Hãy tắt 1 vài ánh đèn trên

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận