LỜI BÀI HÁT

Let it die and get out of my mind
We don't see eye to eye
Or hear ear to ear

Don't you wish that we could forget that kiss
And see this for what it is
That we're not in love

The saddest part of a broken heart
Isn't the ending so much as the start

It was hard to tell just how I felt
To not recognize myself
I started to fade (away, away, away)

And after all it won't take long to fall (in love)
Now I know what I don't want
I learned that with you

The saddest part of a broken heart
Isn't the ending so much as the start
The tragedy starts from the very first spark
Losing your mind for the sake of your heart

The saddest part of a broken heart
Isn't the ending so much as the start

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy để quá khứ qua đi, và để nó rời khỏi tâm trí em
Chúng ta đã không còn nhìn vào mắt nhau
Hay cũng không còn lắng nghe nhau nữa

Anh không ước rằng chúng ta có thể quên đi nụ hôn đó ư?
Để đối diện với thực tế rằng,
Chúng ta đâu có còn yêu nhau nữa

Phần đau buồn nhất của một trái tim tan vỡ...
Không phải là khi kết thúc hay ngay cả khi mới bắt đầu

Đã thật khó để em có thể nói ra cảm giác của mình,
Khi không thể nhận ra nổi chính mình
Em như dần dần bắt đầu tan biến

Và sau tất cả thì sẽ không quá khó khăn để rơi vào lưới tình
Bây giờ em đã nhận ra thứ mình không muốn
Em đã hiểu ra điều đó cùng với anh

Phần

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận