LỜI BÀI HÁT

Let it die and get out of my mind
We don't see eye to eye
Or hear ear to ear

Don't you wish that we could forget that kiss
And see this for what it is
That we're not in love

The saddest part of a broken heart
Isn't the ending so much as the start

It was hard to tell just how I felt
To not recognize myself
I started to fade (away, away, away)

And after all it won't take long to fall (in love)
Now I know what I don't want
I learned that with you

The saddest part of a broken heart
Isn't the ending so much as the start
The tragedy starts from the very first spark
Losing your mind for the sake of your heart

The saddest part of a broken heart
Isn't the ending so much as the start

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy để quá khứ qua đi, và để nó rời khỏi tâm trí em
Chúng ta đã không còn nhìn vào mắt nhau
Hay cũng không còn lắng nghe nhau nữa

Anh không ước rằng chúng ta

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận