Yêu xa khổ thế đó :(

LỜI BÀI HÁT

Why would he come back through the park?
You thought that you saw him but no you did not
It's not him who'd come across the sea to surprise you
Not him who would know where in London to find you

With sadness so real
That it populates
The city and
leaves you homeless again
Steam from the cup
And snow on the path
The seasons have changed
From the present to past

The past
The past
Turns whole to half
The past

Why would he come back through the park?
You thought that you saw him but no you did not
Who can be sure of anything through
The distance that keeps you from knowing the truth

Why would you think your boy could become
The man who could make you sure he was the one?
The one
My one
My one

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Sao cô có thể nghĩ rằng anh ta sẽ trở lại khu công viên này chứ?
Cô nghĩ rằng mình đã trông thấy anh ta nhưng đâu có phải
Anh ta không phải là người sẽ băng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận