LỜI BÀI HÁT

Secret heart
What are you made of
What are you so afraid of
Could it be
Three simple words
Or the fear of being overheard
What's wrong

Let em' in on your secret heart

Secret Heart
Why so mysterious
Why so sacred
Why so serious
Maybe you're
Just acting tough
Maybe you're just not man enough
What's wrong

Let em' in on your secret heart

This very secret
That you're trying to conceal
Is the very same one
That You're dying to reveal
Go tell him how you feel

Secret heart come out and share it
This loneliness, few can bear it
Could it have something to do with
Admitting that you just can't go through it alone?

Let em' in on your secret heart

This very secret
That you're trying to conceal
Is the very same one
That you're dying to reveal
Go tell him how you feel
This very secret heart

Go out and share it
This very secret heart

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Alamanda Bud Cập nhật: sweet_dream2 / 09-06-2011...
Trái tim thầm kín ơi
Mi từ đâu mà nên
Mi e ngại điều gì
Có lẽ nào
Ba từ giản đơn
Hay nỗi sợ bị nghe trộm
Sao nào

Hãy cất giữ chúng trong trái tim thầm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 10-06-2011
Có mấy ngày mà mình....chả nhớ gì về bài này =)) Zing up mấy ngày mới dc *haiz*

Xem hết các bình luận