(1): Tiếng của máy tính tiền
(2): Tiếng của vàng, kim cương, đá quý
(3): Low Blow: Quá rõ ràng rồi