LỜI BÀI HÁT

Taboo ...

Today I don’t feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don’t feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
Cus today I swear I'm not doing anything

I'm gonna kick my feet up then stare at the fan
Turn the Tvee on
Throw my hand in my pants
Nobodys gon’ tell me I cant

I'll be lounging on the couch just chillin in my snuggie
Click to MTV so they can teach me how to dougie
Cus in my castle I'm the freakin man
Oh Oh

Yes I said it
I said it
I said it cus I can

Today I don’t feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don’t feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
Cus today I swear I'm not doing anything

Nothing at all
Ooh hoo ooh hoo
Hoo ooh ooh
Nothing at all

Ooh hoo ooh hoo
Hoo ooh ooh
Nothing at all

Tomorrow I wake up do some P 90 X
Meet a really nice girl have some really nice sex
And she's gonna scream out
This is great, yeah (Oh my God this is great)

I might mess around and get my college degree
I bet my old man will be so proud of me
But sorry pops, you'll just have to wait

Yes I said it
I said it
I said it cus I can

Today I don’t feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don’t feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
Cus today I swear I'm not doing anything

No, I ain't gonna cumb my hair
Cus I ain't going anywhere
No no no no no no no no no no-o

I'll just strut in my birthday suit
And let everything hang loose
Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Today I don’t feel like doing anything
I just wanna lay in my bed
Don’t feel like picking up my phone
So leave a message at the tone
Cus today I swear I'm not doing anything

Nothing at all
Ooh hoo ooh hoo
Hoo ooh ooh
Nothing at all

Ooh hoo ooh hoo
Hoo ooh ooh
Nothing at all

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Taboo Cập nhật: sweet_dream2 / 20-05-2011...
Hôm nay tôi chẳng thích làm bất cứ điều gì
Chỉ muốn nằm nướng trên giường của mình
Chẳng muốn nhắc điện thoại
Vậy nên hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp
Vì hôm nay tôi thề tôi sẽ không làm gì hết

Tôi đá chân và nhìn thẳng vào chiếc quạt
Bật ti vi lên
Đút tay vào trong quần
Chẳng ai có thể nói với tôi rằng tôi không thể

Tôi sẽ nằm dài trên đi văng, thư giãn trong chăn snuggie của mình
Bật kênh MTV vì họ có thể chỉ bảo phong cách cho tôi
Bởi trong lâu đài của mình tôi là một gã kì dị
Ôi dời ơi

Ừ tôi đã nói vậy
Tôi đã nói vậy
Tôi nói vậy vì tôi có thể...

Hôm nay tôi chẳng thích làm bất cứ

Đăng nhập để xem tiếp