LỜI BÀI HÁT

Honey
你把爱放进我的心里
关上耳朵我用心在听
你用爱为我打造贴身耳机
保持神秘你还是猜中我的心
关上耳朵我用心在听
你用爱为我打造贴身耳机
Honey
保持神秘你还是猜中我的心
你把爱放进我的心里
关上耳朵我用心在听
你用爱为我打造贴身耳机
保持神秘你还是猜中我的心

你把爱放进我的心里
关上耳朵我用心在听
你用爱为我打造贴身耳机

保持神秘你还是猜中我的心


你把爱放进我的心里
关上耳朵我用心在听
你用爱为我打造贴身耳机

保持神秘你还是猜中我的心

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Đăng nhập để xem tiếp

Bài yêu cầu này chưa có lời dịch.
Mời bạn Đăng ký dịch để không trùng với các bạn khác.
Khi đăng ký, bạn phải dịch trong vòng 3h sau đó đăng ký bạn mất hiệu lực.

Đăng ký dịch bản chính

phuongakina13 đang dịch bài này, để cập nhật bản dịch vui lòng nhấn vào nút Đăng/sửa bản dịch phía trên

Tìm bài yêu cầu khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận