- dysfunctional là (1) không được bình thường, (2) (gia đình) suốt ngày cự cãi. Trong ngữ cảnh bài hát này, nghĩa thứ 2 có vẻ chính xác hơn.
- cross my heart and hope to die: nhấn mạnh điều gì đó là thực

98fee5dc-a46b-41bf-b745-d29114821062prem

LỜI BÀI HÁT

You and I go hard at each other like we're goin’ to war
You and I go rough, we keep throwin’ thing and slammin’ the door
You and I get so damn dysfunctional we stopped keepin’ score
You and I get sick, yeah I know that we can't do this no more

But baby, there you go again, there you go again, makin’ me love you
Yeah I stopped usin’ my head, using my head, let it all go, ooh
Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo
And now I'm feelin’ stupid, feelin’ stupid, crawlin’ back to you

So I cross my heart and I hope to die
That I’ll only stay with you one more night
And I know I said it a million times
But that I'll only stay with you one more night

Try to tell you no, but my body keeps on telling you yes
Try to tell you stop, but your lipstick got me so out of breath
I’ll be wakin’ up in the mornin’, probably hatin’ myself
And I’ll be wakin’ up, feelin’ satisfied but guilty as hell

But baby, there you go again, there you go again, makin’ me love you
Yeah I stopped usin’ my head, using my head, let it all go, ooh
Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo
And now I'm feelin’ stupid, feelin’ stupid, crawlin’ back to you

So I cross my heart and I hope to die
That I’ll only stay with you one more night
And I know I said it a million times
But that I'll only stay with you one more night

(ooh, oh oh oh, ooh ooh ooh ooh)
Yeah baby give me one more night
(ooh, oh oh oh, ooh ooh ooh ooh)
Yeah baby give me one more night
(ooh, oh oh oh, ooh ooh ooh ooh)
Yeah baby give me one more night

But baby, there you go again, there you go again, makin’ me love you
Yeah I stopped usin’ my head, using my head, let it all go, ooh
Got you stuck on my body, on my body, like a tattoo

So I cross my heart and I hope to die
That I’ll only stay with you one more night
And I know I said it a million times
But that I'll only stay with you one more night

So I cross my heart and I hope to die
That I’ll only stay with you one more night
And I know I said it a million times
But that I'll only stay with you one more night

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em và anh gắt gỏng với đối phương như chúng ta sắp bước vào cuộc chiến
Em và anh hung hăng, chúng ta liên tục ném đồ đạc và đóng sầm cánh cửa
Em và anh thật là "gia viên bất hòa", chúng ta thôi trò "ghi điểm"
Em và anh phát nản, anh biết rằng chúng ta không thể chịu đựng được nữa

Nhưng em hỡi, em lại thế nữa rồi, em lại thế nữa rồi, lại khiến anh yêu em
Yeah anh thôi dùng lý trí, dùng lý trí, xí xóa hết mọi chuyện, ooh
Có em đây bám chặt trên người anh, trên người anh, như một hình xăm
Và giờ đây anh cảm thấy thật ngốc xít, cảm thấy thật ngốc xít, lò bò về bên em

Thế nên xin thề anh đây nói thực lòng
Rằng anh sẽ

Đăng nhập để xem tiếp

Maps
46,167 lượt xem
Alone
106,412 lượt xem