- dysfunctional là (1) không được bình thường, (2) (gia đình) suốt ngày cự cãi. Trong ngữ cảnh bài hát này, nghĩa thứ 2 có vẻ chính xác hơn.
- cross my heart and hope to die: nhấn mạnh điều gì đó là thực

98fee5dc-a46b-41bf-b745-d29114821062prem