LỜI BÀI HÁT

tyty ...

I'm here, just like I said
Though it's breaking every rule I've ever made.
My racing heart is just the same;
Why make it strong to break it once again?
And I'd love to say I do;
Give everything to you.
But I could never now be true

So I say
I think I'd better leave right now
Before I fall any deeper.
I think I'd better leave right now;
Feeling weaker and weaker.
Somebody better show me how
Before I fall any deeper.
I think I'd better leave right now.

I'm here, so please explain
Why you're opening up a healing wound again.
I'm a little more careful,
Perhaps it shows.
But if I lose the highs,
At least I'm spared the lows.

Now I tremble in your arms
What could be the harm
To feel my spirit calm?

I wouldn't know how to say
How good it feels seeing you today
I see you've got your smile back
Like you say, you're right on track
But you may never know why -
Once bitten, twice as shy.
If I'm proud, perhaps I should explain:
I couldn't bear to lose you again.

Yes, I will.
I think I'd better leave right now;
I'm feeling weaker and weaker.
Somebody better show me how
Before I fall any deeper...

I think I'd better leave right now.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tyty Cập nhật: tRaNg_kIlL / 28-07-2008...
Anh đây, như là anh đã nói
cho dù nó phá vỡ mọi quy tắc anh đã đặt ra
trái tim anh vẫn như thế thôi
tại sao phải mạnh mẽ để lại làm vỡ nó một lần nữa
và anh muốn nói anh sẽ
cho em mọi thứ
nhưng anh ko bao giờ thực hiện

Vì vậy anh nói
anh nghĩ tốt hơn hết là rời đi ngay bây giờ
trước khi anh chìm vào sâu hơn
anh nghĩ tốt hơn hết là rời đi ngay bây giờ
cảm thấy yếu dần, yếu dần
ai đó hãy chỉ cho tôi cách nào
trước khi anh chìm vào sâu hơn
anh nghĩ tốt hơn hết là rời đi ngay bây giờ

Anh ở đây, vì thế xin hãy giải thích
tại sao em lại động vào vết thương đã lành lần nữa
anh sẽ cẩn thận hơn

Đăng nhập để xem tiếp