LỜI BÀI HÁT

tyty ...

I'm here, just like I said
Though it's breaking every rule I've ever made.
My racing heart is just the same;
Why make it strong to break it once again?
And I'd love to say I do;
Give everything to you.
But I could never now be true

So I say
I think I'd better leave right now
Before I fall any deeper.
I think I'd better leave right now;
Feeling weaker and weaker.
Somebody better show me how
Before I fall any deeper.
I think I'd better leave right now.

I'm here, so please explain
Why you're opening up a healing wound again.
I'm a little more careful,
Perhaps it shows.
But if I lose the highs,
At least I'm spared the lows.

Now I tremble in your arms
What could be the harm
To feel my spirit calm?

I wouldn't know how to say
How good it feels seeing you today
I see you've got your smile back
Like you say, you're right on track
But you may never know why -
Once bitten, twice as shy.
If I'm proud, perhaps I should explain:
I couldn't bear to lose you again.

Yes, I will.
I think I'd better leave right now;
I'm feeling weaker and weaker.
Somebody better show me how
Before I fall any deeper...

I think I'd better leave right now.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

tyty Cập nhật: tRaNg_kIlL / 28-07-2008...
Anh đây, như là anh đã nói
cho dù nó phá vỡ mọi quy tắc anh đã đặt ra
trái tim anh vẫn như thế thôi
tại sao phải mạnh mẽ để lại làm vỡ nó một lần nữa

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
knashye 05-09-2011
Bay bong, giai dieu tuyet voi..
...
pan-kun 13-09-2010
If I'm proud, perhaps I should explain:
I couldn't bear to lose you again. ...
Nhớ!:(
...
emirikiki 08-07-2010
nghe cứ ngỡ MJ hát ấy...hay wa hay wa, Will YOung :X
...
uneydr 04-06-2010
nghe nhạc chẳng bao giờ ngờ ra mặt lão thế ;)
...
dastonmi 04-06-2010
bài hát thật đẹp, cả lời, cả giai điệu và đặc biệt là giọng hát nhẹ bỗng như không, tiếc là ít người biế đến giọng hát này
...
04-06-2010 tyty Mình thấy hay là okie mà.Cái nhiều người biết chưa chắc đã là cái hay^^!

Xem hết các bình luận