Show 'Em (What You're Made Of) - Backstreet Boys

0    | 02-11-2013 | 2558

LỜI BÀI HÁT

I’ve seen it all a thousand times
Falling down I’m still alive
Am I? Am I?
So hard to breathe when the water’s high
No need to swim, I learned to fly
So high, so high

You find the truth in a child’s eyes
When the only limit is the sky
Living proof I see myself in you

CHORUS:
When walls start to close in
Your heart is frozen over
Just show ‘em what you’re made of
When sunlight is fading
The world will be waiting for you
Just show ‘em what you’re made of

Gloves are off ready to fight
Like a lion I will survive
Will I? Will I?
You gotta stand for something
Even if you stand alone
Don’t be afraid, it’s gonna be alright

You find the truth in a child’s eyes
When the only limit is the sky
Living proof, I see myself in you

CHORUS [repeat]

Just show ‘em what you’re made of
Just show ‘em what you’re made of

You find the truth in a child’s eyes
When the only limit is the sky
Living proof, I see myself in you

CHORUS [repeat]

Just show ‘em what you’re made of
Just show ‘em what you’re made of
Show ‘em what you’re made of

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

dzhong135 Cập nhật: Jill_vercident / 05-11-2013...
Ba đã nhìn thấy điều ấy cả ngàn lần rồi
Cho dù có rơi xuống ba vẫn sống
Có thật vậy không? Có thật vậy không?
Thật khó để có thể thở khi mà dòng nước đã ngập đến
Không cần phải bơi, vì Ba đã học bay rồi
Bay lên cao , lên cao.

Con sẽ tìm được sự thật ở trong đôi mắt tuổi thơ
Khi mọi giới hạn chỉ là bầu trời kia
Cuộc sống này đã chứng minh rằng ba nhìn thấy được chính mình trong con.

Khi những khó khăn bắt đầu vây quanh
Trái tim con cảm thấy lạnh giá
Hãy chỉ cho họ thấy con được tạo nên từ những gì
Khi ánh dương nhạt màu
Cả thế giới đang chờ đợi con
Hãy chỉ cho họ thấy con được tạo nên từ những gì

Bỏ găng tay và sẵn sàng chiến đấu
Giống như chú sư tử ba sẽ vẫn tồn tại
Liệu ba sẽ làm được?
Con phải tranh đấu cho điều gì đấy
Ngay cả khi con cô đơn
Đừng sợ con yêu, tất cả sẽ ổn thôi.

Con sẽ tìm được sự thật ở trong đôi mắt tuổi thơ
Khi mọi giới hạn chỉ là bầu trời kia
Cuộc sông này đã chứng minh rằng ba nhìn thấy được chính mình trong con

Hãy chỉ cho họ thấy con được tạo nên từ những gì
Hãy chỉ cho họ thấy con được tạo nên từ những gì

Con sẽ tìm được sự thật ở trong đôi mắt tuổi thơ
Khi mọi giới hạn chỉ là bầu trời kia
Cuộc sông này đã chứng minh rằng ba nhìn thấy được chính mình trong con.

Hãy chỉ cho họ thấy con được tạo nên từ những gì
Hãy chỉ cho họ thấy con được tạo nên từ những gì
Hãy chỉ cho họ thấy con được tạo nên từ những gì

1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận