In The End - Linkin Park

Bản dịch của: Hyuga_Hinata_97

It starts with one...
One thing,
I don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To explain in due time,
All I know,
Time is a valuable thing,
Watch it fly by as the pendulum swings,
Watch it count down 'till the end of the day,
The clock ticks life away,
It's so unreal,
You didn't look out below,
Watch the time go right out the window,
Trying to hold on,
Didn't even know, I wasted it all,
Just to watch you go,
I kept everything inside,
And even know I tried,
It all fell apart,
What it meant to be,
Will eventually be,
A memory of a time, when ,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

One thing, i don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To remind myself
How I tried so hard...
In spite the way you were mocking me,
Acting like i was part of your property,
Remembering all the times you fought with me,
I'm surprised it got so far,
Things aren't the way they were before,
You wouldn't even recognize me anymore,
Not that you knew me back then,
But it all comes back to me,
In the end...
You kept everything inside,
And even know i tried it all fell apart,
What it meant to me, will,
Eventually, be a memory of a time when,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

I've put my trust in you,
Pushed as far as I can go,
For all this,
There's only one thing you should know,

I've put my trust in you,
Pushed as far as i can go,
For all this,
There's only one thing you should know...

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter
Mọi thứ bắt đầu từ
1 thứ
Tôi không biết tại sao
Nó thậm chí không phải là khó khi bạn cố gắng
Giữ điều đó trong tâm trí
Tôi đã viết những vần thơ này
Để bày tỏ trong những lúc rảnh rỗi
Tất cả tôi biết
Thời gian là rất quý giá
Nhìn chúng trôi đi như những con lắc đung đưa
Nhìn chúng, điếm ngược đến sự kết thúc của 1 ngày
Chiếc đồng hồ cuộc sống trôi xa dần
Thật là giả dối
Đừng nhìn xuống dưới
Nhìn thời gian trôi bên ngoài cửa sổ
Cố gắng giữ lại
Nhưng thậm chí không biết
Lãng phí tất cả chỉ để
Nhìn bạn đi
Tôi giữ mọi thứ trong lòng và mặc dù đã rất cố gắng
Tất cả vẫn sụp đổ
Những điều đó có nghĩa gì với tôi
Rốt cuộc đó cũng chỉ là kí ức của thời gian khi đó
Tôi đã cố gắng rất nhiều
Cho tới bây giờ
Nhưng cuối cùng
Nó cũng chẳng có nghĩa lý gì
Tôi đã vấp ngã
Đã mất tất cả
Nhưng cuối cùng
Nó cũng chẳng có nghĩa lý gì
1 thứ
Tôi không biết tại sao
Nó thậm chí không phải là khó khi bạn cố gắng
Giữ điều đó trong tâm trí
Tôi đã viết những vần thơ này
Để nhớ lại bản thân như thế nào
Tôi đã cố gắng rất nhiều
Dù bạn đã chế nhạo tôi
Làm như tôi là 1 vật sở hữu của bạn
Nhớ lại những lần bạn cãi nhau với tôi
Tôi vẫn ngạc nhiên cho tới bây giờ
Mọi thứ không phải cách họ làm trước kia
Bạn thậm chí không còn thừa nhận tôi nữa
Không phải là bạn biết tôi trở lại sau đó
Nhưng mọi thứ đã trở lại với tôi
Cuối cùng
Bạn giữ mọi thứ trong lòng và mặc dù đã rất cố gắng
Tất cả vẫn sụp đổ
Những điều đó có nghĩa gì với tôi
Rốt cuộc đó cũng chỉ là kí ức của thời gian khi đó
Tôi đã cố gắng rất nhiều
Cho tới bây giờ
Nhưng cuối cùng
Nó cũng chẳng có nghĩa lý gì
Tôi đã vấp ngã
Đã mất tất cả
Nhưng cuối cùng
Nó cũng chẳng có nghĩa lý gì
Tôi đã đặt hết lòng tin vào bạn
Đẩy ra xa như tôi có thể đi
Cho tất cả điều này
Chỉ duy nhất 1 điều mà bạn nên biết
Tôi đã đặt hết lòng tin vào bạn
Đẩy ra xa như tôi có thể đi
Cho tất cả điều này
Chỉ duy nhất 1 điều mà bạn nên biết
Tôi đã cố gắng rất nhiều
Cho tới bây giờ
Nhưng cuối cùng
Nó cũng chẳng có nghĩa lý gì
Tôi đã vấp ngã
Đã mất tất cả
Nhưng cuối cùng
Nó cũng chẳng có nghĩa lý gì
13 bản dịch khác

sospesall
18-12-2008
sosad
22-01-2009
meocondj
24-04-2009
minhquan12.
10-05-2009
chuagod
23-12-2009
shinnfacoo.
08-01-2010
FTU_Harvar.
18-01-2010
ngu anh
23-04-2010
teardrops
10-05-2010
vkl
15-05-2010
Hyuga_Hina.
15-06-2011
Xopidol
04-07-2011
chang4mat_.
25-02-2012