In The End - Linkin Park

Bản dịch của: sospesall

It starts with one...
One thing,
I don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To explain in due time,
All I know,
Time is a valuable thing,
Watch it fly by as the pendulum swings,
Watch it count down 'till the end of the day,
The clock ticks life away,
It's so unreal,
You didn't look out below,
Watch the time go right out the window,
Trying to hold on,
Didn't even know, I wasted it all,
Just to watch you go,
I kept everything inside,
And even know I tried,
It all fell apart,
What it meant to be,
Will eventually be,
A memory of a time, when ,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

One thing, i don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To remind myself
How I tried so hard...
In spite the way you were mocking me,
Acting like i was part of your property,
Remembering all the times you fought with me,
I'm surprised it got so far,
Things aren't the way they were before,
You wouldn't even recognize me anymore,
Not that you knew me back then,
But it all comes back to me,
In the end...
You kept everything inside,
And even know i tried it all fell apart,
What it meant to me, will,
Eventually, be a memory of a time when,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

I've put my trust in you,
Pushed as far as I can go,
For all this,
There's only one thing you should know,

I've put my trust in you,
Pushed as far as i can go,
For all this,
There's only one thing you should know...

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter
Cuối cùng

Mọi thứ bắt đầu vì một điều
Tôi không hiểu tại sao
Dù bạn đã cố gắng hết sức để giải thích
Nhưng giữ lấy những lời ấy,
Tôi đã tạo nên giai điệu này,
Để giải thích vào đúng thời điểm
Tất cả những gì tôi biết là
Thời gian là vô giá
Thời gian trôi qua như nhịp quả lắc luôn đung đưa
Đợi thời gian trôi đến hết ngày
Chiếc đồng hồ tíc-tắc lại đẩy cuộc đời ta sang một trang mới
Thật là giả dối
Bạn đã không nhìn ra cửa sổ
Nơi thời gian chảy không ngừng nghỉ
Cố để đợi thời cơ
Nhưng bạn thậm chí không biết rằng tôi đã bỏ lỡ cơ hội
Để nhìn bạn bước đi
Tôi đành dồn nén mọi thứ trong tâm trí
Và ngay cả khi biết tôi đã cố gắng hết mình
Tất cả cũng đều tan biến
Những gì sắp đến
Cũng sẽ đến
Một hồi ức của thời gian, khi,

Tôi đã cố gắng hết mình, và đã đạt được
Nhưng cuối cùng
Điều đó cũng không nghĩa lý gì
Tôi đã sa ngã
Và mất tất cả
Nhưng cuối cùng
Điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì

Một điều, tôi không hiểu tại sao
Dù bạn đã cố gắng hết sức để giải thích
Cứ giữ lấy nhửng lời ấy,
Tôi đã tạo nên nhịp điệu này,
Để gợi lại trong tâm trí
Tôi đã cố gắng như thế nào...
Mặc dù bạn đã chế nhạo tôi
Hành động như thể tôi là của riêng bạn
Nhớ lại những lần cả hai cãi vã
Tôi giật mình vì chúng ta đã đi quá xa
Giờ mọi thứ không như trước nữa
Bạn sẽ không nhìn nhận tôi nữa
Không phải rằng bạn không biết tôi
Nhưng cuối cùng tất cả cũng quay về
Bạn đã giữ mọi thứ torgn lòng
Và thậm chí biết rằng tôi đã cố gắng
Tất cả cũng đều ran vỡ
Nhưng gì điều đó tác động tác tôi
Cuối cùng cũng sẽ chỉ là kí ức

Tôi đã cố gắng hết mình, và đã đạt được
Nhưng cuối cùng
Điều đó cũng không nghĩa lý gì
Tôi đã sa ngã
Và mất tất cả
Nhưng cuối cùng
Điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì

Tôi đã đặt niềm tin vào bạn
Tất cả niềm tin của tôi
Tất cả điều này,
Chỉ có một điều bạn nên biết

Tôi đã đặt niềm tin vào bạn
Tất cả niềm tin của tôi
Tất cả điều này,
Chỉ có một điều bạn nên biết

Tôi đã cố gắng hết mình, và đã đạt được
Nhưng cuối cùng
Điều đó cũng không nghĩa lý gì
Tôi đã sa ngã
Và mất tất cả
Nhưng cuối cùng
Điều đó cũng chẳng nghĩa lý gì

13 bản dịch khác

sospesall
18-12-2008
sosad
22-01-2009
meocondj
24-04-2009
minhquan12.
10-05-2009
chuagod
23-12-2009
shinnfacoo.
08-01-2010
FTU_Harvar.
18-01-2010
ngu anh
23-04-2010
teardrops
10-05-2010
vkl
15-05-2010
Hyuga_Hina.
15-06-2011
Xopidol
04-07-2011
chang4mat_.
25-02-2012