In The End - Linkin Park

Bản dịch của: meocondj

It starts with one...
One thing,
I don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To explain in due time,
All I know,
Time is a valuable thing,
Watch it fly by as the pendulum swings,
Watch it count down 'till the end of the day,
The clock ticks life away,
It's so unreal,
You didn't look out below,
Watch the time go right out the window,
Trying to hold on,
Didn't even know, I wasted it all,
Just to watch you go,
I kept everything inside,
And even know I tried,
It all fell apart,
What it meant to be,
Will eventually be,
A memory of a time, when ,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

One thing, i don't know why,
It doesn't even matter how hard you try,
Keep that in mind,
I designed this rhyme,
To remind myself
How I tried so hard...
In spite the way you were mocking me,
Acting like i was part of your property,
Remembering all the times you fought with me,
I'm surprised it got so far,
Things aren't the way they were before,
You wouldn't even recognize me anymore,
Not that you knew me back then,
But it all comes back to me,
In the end...
You kept everything inside,
And even know i tried it all fell apart,
What it meant to me, will,
Eventually, be a memory of a time when,

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter,

I've put my trust in you,
Pushed as far as I can go,
For all this,
There's only one thing you should know,

I've put my trust in you,
Pushed as far as i can go,
For all this,
There's only one thing you should know...

I tried so hard and got so far,
But in the end,
It doesn't even matter,
I had to fall,
To lose it all,
But in the end,
It doesn't even matter
Mọi thứ bắt đầu với 1 điều,
Tôi chẳng biết tại sao
Nó thật vô nghĩa mặc dù bạn đã cố gắng
Hãy giữ nó trong đầu
Tôi viết nên những dòng này
Để giải thích vào 1 lúc khác
Tất cả những gì tôi biết
Thời gian thật là quý giá
Ngắm nhìn nó trôi qua cùng với con lắc
Đếm thời gian cho đến hết ngày
Đồng hồ tích tắc, cuộc đời trôi qua trong gang tấc
Mọi thứ thật giả dối
Bạn đã không nhìn xuống những thứ phía dưới
Lặng nhìn thời gian trôi dần qua cửa sổ
Cố gắng giữ lại
Thế nhưng tôi lại không biết rằng, mình đã lãng phí nhiều điều
Nhìn bạn ra đi
Tôi đã giữ mọi thứ trong lòng
và mặc dù tôi đã cố gắng
Nó vẫn hoàn toàn thất bại
Điều gì đến thì nó sẽ đến
1 khoảng ký ức, khi mà ......

Tôi đã cố gắng hết sức và đã đi quá xa
nhưng cuối cùng
Nó chỉ là điều vô nghĩa
Tôi đã thất bại
Và mất tất cả
nhưng cuối cùng
Nó cũng chỉ là điều vô nghĩa

Có 1 điều, tôi chẳng hiểu vì sao
Nó cũng chỉ la điều vô nghĩa mặc dù tôi đã cố gắng
Giữ điều đó trong đầu
Để nhắc nhở bản thân
Mình đã cố gắng thế nào
Bất chấp việc bạn đã cười nhạo tôi
Như thể tôi là tài sản của bạn
Nhớ lại những lần chúng ta gây gổ
Thật ngạc nhiên là nó đã đi quá xa
Mọi thứ đã không còn như trước
Và bạn cũng làm ngơ với tôi
Mặc dù biết rằng tôi sẽ trở lại
Nhưng tất cả những điều đó lại đến với tôi
Khi kết thúc
Tôi đã giữ mọi thứ trong lòng
và mặc dù tôi đã cố gắng
Nó vẫn hoàn toàn thất bại
Điều gì đến thì nó sẽ đến
1 khoảng ký ức, khi mà ....

Tôi đã cố gắng hết sức và đã đi quá xa
nhưng cuối cùng
Nó chỉ là điều vô nghĩa
Tôi đã thất bại
Và mất tất cả
nhưng cuối cùng
Nó cũng chỉ là điều vô nghĩa

Tôi đã đặt niềm tin vào bạn
Và đẩy thật xa, thật xa
Vì tất cả những điều này
Tôi chỉ cần bạn biết 1 điều


Tôi đã đặt niềm tin vào bạn
Và đẩy thật xa, thật xa
Vì tất cả những điều này
Tôi chỉ cần bạn biết 1 điều

Tôi đã cố gắng hết sức và đã đi quá xa
nhưng cuối cùng
Nó chỉ là điều vô nghĩa
Tôi đã thất bại
Và mất tất cả
nhưng cuối cùng
Nó cũng chỉ là điều vô nghĩa


13 bản dịch khác

sospesall
18-12-2008
sosad
22-01-2009
meocondj
24-04-2009
minhquan12.
10-05-2009
chuagod
23-12-2009
shinnfacoo.
08-01-2010
FTU_Harvar.
18-01-2010
ngu anh
23-04-2010
teardrops
10-05-2010
vkl
15-05-2010
Hyuga_Hina.
15-06-2011
Xopidol
04-07-2011
chang4mat_.
25-02-2012