LỜI BÀI HÁT

I'm not looking for us
And neither should you.
Absolutely gorgeous,
Then nothing I say is true.
You won't find yourself
In these guilty eyes

{'Cause I love anybody who's
fool enough to believe
And you're just one of many who
broke their heart on me
And so I say I don't love you,
Though it kills me
It's a lie that sets you free.

Love, love, love
I can't take your
Love, love, love}

And so I say I don't love you,
Though it kills me
It's a lie that sets you free.

I will wrap my body
In other women's arms.
Make love in a hurry,
Feel better than I am.
Hope you find yourself
In someone else's eyes

'Cause I love anybody who's
fool enough to believe
And you're just one of many who
broke their heart on me
And so I say I don't love you,
Though it kills me
It's a lie that sets you free.

Love, love, love
I can't take your
Love, love, love

And so I say I don't love you

'Cause I love anybody who's
fool enough to believe (Love,
love, love)
And you're just one of many
who broke their heart on me
(Love, love, love)
And so I say I don't love
you, (Love, love, love)
Though it kills me
'Cause it's a lie

'Cause I love anybody who's
fool enough to believe (Love,
love, love)
And you're just one of many
who broke their heart on me
(Love, love, love)
And so I say I don't love
you, (Love, love, love)
Though it kills me
It's a lie that sets you free.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Ngọc Cập nhật: nguyen / 15-05-2009...
Tôi không tìm kiếm cho đôi ta
và em cũng sẽ không như thế
hoàn toàn đẹp đẽ
Rồi chẳng có gì tôi nói mà thành thật
Em sẽ không tìm kiếm bản thân
trong đôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
jerryphan 20-07-2010
Nghe lần đầu tiên, nghe lần 2... nghe lần n....
...
bone 28-07-2009
chúa ơi,bai hát này buồn wa.hay quá.james blunt hat bài nào cũng kool wa

Xem hết các bình luận

1973
42,140 lượt xem
Cry
11,694 lượt xem