LỜI BÀI HÁT

HS1207 ...

I’ve tried to say just how I feel
I want your heart it's so surreal
You’ve told me before; it’s the beginning of the end
I try to understand why you wanna run away
When alone I’m feeling sad and in such pain
But forever I want you to stay

I’m cryin' for you
I’m dying for you
I’m begging you please, don’t ever leave

I’m cryin' for you
I’m dying for you
I beg you to stay don’t run away

Can’t wait another day
To hear the words that you will say
I need you

Tell me it’s not pretend
Maybe we can try once again
No more make believe (No more make believe)
Try to understand how I feel (how I feel)
So help me I’m saying please
Hey girl don’t keep on lying to yourself
It’s never open until the end

I’m cryin' for you
I’m dying for you
I’m begging you please, don’t ever leave

I’m cryin' for you
I’m dying for you
I beg you to stay don’t run away

I'm crying for you
I'm dying for you
We'll make it on time
I'll be fïne

I love you

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nhím_xù Cập nhật: Pwz.Rqs / 14-04-2010...
Anh đã cố gắng để diễn tả mình cảm thấy thế nào
Anh muốn có được trái tim em, nhưng nó quá kì quặc
Trước đó em đã nói với anh rồi, đó là khởi đầu của sự kết thúc
Anh cố gắng để hiểu tại sao em lại muốn chạy trốn
Khi còn lại một mình anh cảm thấy buồn bã và cô đơn
Nhưng anh muốn em ở đây mãi mãi

Anh đang khóc vì em đó
Anh đang sắp chết vì em rồi
Anh xin em mà, đừng rời đi

Anh đang khóc vì em đó
Anh đang sắp chết vì em rồi
Anh xin em hãy ở lại, đừng chạy trốn

Chẳng thế chờ đến một ngày khác
Để nghe lời mà em sẽ nói
Anh cần em

Hãy nói với anh đó không phải là giả bộ
Có lẽ chúng có thể thử lại lần nữa
Không tin tưởng hơn được nữa
Cố gắng hiểu anh cảm thấy thế nào (anh cảm thấy thế nào)
Vì vậy hãy giúp anh nói
Này cô gái đừng tiếp tục dối lừa chính mình nữa
Nó không bao giờ mở cho đến khi kết thúc

Anh đang khóc vì em đó
Anh đang sắp chết vì em rồi
Anh xin em hãy ở lại, đừng chạy trốn

Anh đang khóc vì em đó
Anh đang sắp chết vì em rồi
Anh xin em hãy ở lại, đừng chạy trốn

Anh đang khóc vì em đó
Anh đang sắp chết vì em rồi
Chúng ta sẽ làm nó vào lúc này
Nó sẽ tốt thôi

Anh yêu em

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
ericvn 05-10-2010
"Great" không chỉ con gái mới cần tình yêu đôi khi con trai lai là người cần rất cần là đằng khác
...
duongphamle 14-04-2010
em search có thấy bài này đâu mà trùng hả anh sweet..???!!

Xem hết các bình luận