LỜI BÀI HÁT

pinky ...

I was wrong to let you walk right out of my life.
I was dumb to think that i could survive,
Was a fool to think the grass was
Greener on the other side.
Now it hurts to know that it means that i,

I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,
hey hey,

I'll never find nobody who can love me like you do,
I'll never find nobody to treat me the way you do,
I'll never find nobody else babe, I'll never fall in love again,
I was stupid to think that any love could compare to the love that you gave to me from you,
was a fool, yes a fool to think that I'd find anywhere,
anyone is better for me then you,

I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,

I'll never find nobody who can love me like you do,
I'll never find nobody to treat me the way you do,
I'll never find nobody else babe, I'll never fall in love again,

And now my heart is stone cold because you've gone, gone away, gone away
And now my heart is stone cold because you've gone, gone away, gone away
And now my heart is stone cold because you've gone, gone away, gone away
And now my heart is stone cold because you've gone, gone away, gone away

Gone away, gone away, gone away,gone away, gone away, gone away, gone away

I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,
I'll never love again, never never,

I'll never find nobody who can love me like you do,
I'll never find nobody to treat me the way you do,
I'll never find nobody else babe, I'll never fall in love again,

I'll never find nobody who can love me like you do,
I'll never find nobody to treat me the way you do,
I'll never find nobody else babe, I'll never fall in love again...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

h0ang.bk91 Cập nhật: sweet_dream2 / 18-04-2010...
Anh thật sai lầm khi để em bước ra khỏi đời
Anh đã lặng đi khi nghĩ rằng anh có thể tồn tại
Anh là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng bãi cỏ
Ở phía bên kia sẽ xanh tươi hơn
Giờ đây, thật đau long để biết rằng điều đó có nghĩa là….

Anh sẽ không yêu lần nữa, không bao giờ (X4)
Hey hey

Anh sẽ không bao giờ tìm được người có thể yêu anh như em
Anh sẽ không bao giờ tìm được ai đối xử với anh như em
Anh sẽ không bao giờ tìm được ai cả, em ạ
Anh sẽ không yêu lần nữa
Anh đã thật ngốc nghếch khi nghĩ rằng bất cứ cuộc tình nào cũng có thể so sánh được với tình yêu em dành cho anh
Anh là thằng khờ, đúng, một gã khờ khi nghĩ rằng mình có thể tìm ở bất cứ đâu,
Ai cũng tốt hơn với tôi, hơn cả em

Anh sẽ không yêu lần nữa, không bao giờ (X4)

Anh sẽ không bao giờ tìm được người có thể yêu anh như em
Anh sẽ không bao giờ tìm được ai đối xử với anh như em
Anh sẽ không bao giờ tìm được ai cả, em ạ
Anh sẽ không yêu lần nữa

Và giờ, trái tim anh là hòn đá nguội lạnh, vì em đã đi rồi, đi rồi , đi rồi …. (X4)
Đã đi rồi, đi mãi rồi….

Anh sẽ không yêu lần nữa, không bao giờ (X4)

Anh sẽ không bao giờ tìm được người có thể yêu anh như em
Anh sẽ không bao giờ tìm được ai đối xử với anh như em
Anh sẽ không bao giờ tìm được ai cả, em ạ
Anh sẽ không yêu lần nữa (X2)


1 bản dịch khác

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận