Lần đầu tiên dịch, nên có lẽ sẽ không hay, nên có gì các anh cho ý kiến nha :D

LỜI BÀI HÁT

Oh , tonight I'm feeling fine
I'm alone, just wasting time
No Friday movie nights
Or romantic candle lights

I'm just having conversations
With the thoughts in my head
All I hear are angels crying
Oh, won't they just sing instead
It would be wrong for me to say

I don't need that girl by my side
I don't need that girl in my life
I don't want to talk it out
Or hold her when she cries

I don't want to say she's my kind
I don't want to say that she's mine
I don't want to tell her that
I love her more than life
More than life, Yeah
Love her more than life
Yeah, yeah, yeah

Honestly, this won't do
How is she doing?
I tell myself I'm feeling swell
But I know I'm such a fool

I could take it as a new beginning
But you know I don't feel that way
Who will take all this pain away?
I know it's wrong for me to say
I don't need that girl by my side
I don't need that girl in my life
I don't want to talk it out
Or hold her when she cries

I don't want to say she's my kind
I don't want to say that she's mine
I don't want to tell her that
I love her more than life
More than life, Yeah
Love her more than life
Yeah, yeah, yeah

Talk about a sin
Was the day I walked into the other side
I would run back in
I wouldn't waste no time
I know it's wrong for me to say

I don't need that girl by my side
I don't need that girl in my life
I don't want to talk it out
Or hold her when she cries

I don't want to say she's my kind
I don't want to say that she's mine
I don't want to tell her that
I love her more than life
More than life, Yeah
Love her more than life
Yeah, yeah, yeah

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nh0cMagic Cập nhật: Alamanda Bud / 04-06-2010...
Oh, Đêm nay tôi cảm thấy thật thoải mái
Tôi đang một mình và lãng phí thời gian
Không xem phim vào những buổi tối Thứ Sáu
Hoặc dưới những ánh nến lãng mạn

Tôi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Alamanda Bud 31-05-2010
@Nh0cMagic: Vấn đề links Ala tạm gác lại, còn cái tựa bài, ko lẽ bạn ko xem những bài đăng khác sao?

Xem hết các bình luận