Back On The Banks Of The Ohio - Joe C. Ellis

0    | 13-08-2010 | 1942

LỜI BÀI HÁT

She winds like a ribbon through the Valley low.
The barges full of coal move along real slow.
And if you close your eyes, you can feel the flow.

Back on the banks of the Ohio.
Back on the banks of the Ohio.

You can stand atop the foothills and watch her run.
Your old hometown below you in the morning sun.
She's all you ever needed. She's all you know.

Back on the banks of the Ohio.
Back on the banks of the Ohio.

Chorus
That's where I want to be.
I swear I could be free,
From these stresses and these strains,
These big city chains, that got a hold on me.

Some day I'll return,
But 'til then I'll have to learn,
How to get along, somewhere I don't belong, but where I have to be.

The carp and the catfish will have to wait.
I've got a briefcase full of papers and it's getting late.
But tomorrow after work, when I'm feeling low,
I'll go back to the banks of the Ohio,
In my mind back to the banks of the Ohio.

Repeat chorus

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Dòng sông uốn quanh như dải lụa qua thung lũng thấp
Những chiếc xà lan chất đầy than dọc theo bờ sông đi thật chậm
Và nếu nhắm mắt lại, bạn có thể cảm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Nhím_xù 14-08-2010
thấy Joe C. Ellis là bài nào cũng thấy Ala :)
...
Alamanda Bud 13-08-2010
Đang chờ Zing và chờ...dịch lun :"> Đi ngủ miếng nào...

Xem hết các bình luận