LỜI BÀI HÁT

Take another look,
Take another good hard look at me.
Wait another day,
Wait another month,
Wait another year,
Wait another lifetime
For me to come around.
Take another chance,
Do another dance with me.
Sing another song,
Write another poem,
Do another good deed,
And I might see.

Chorus:
When my world is falling,
Who will show me what I need?
When my world is falling,
Who will show me love?

Give it one more shot,
Give it all you've got,
Sacrifice for me.
Say another prayer
Give me one more prayer,
One more prayer might be all I need.

When there's nothing to hold on to,
Who will still be standing strong?
When my world is falling,
Will you be the sign pointing to God?

Answer one more call,
Take another fall for me.
I've sprung another leak,
Will you turn the other cheek
For me, friend?
Take another beating,
Are you even bleeding for me?
Breath another breath in me,
Die another death for me.

Repeat Chorus

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy nhìn lại xem
Hãy nhìn tôi thật kĩ
Chờ một ngày nữa
Chờ một tháng nữa
Chờ một năm nữa
Chờ thêm một đời người nữa
Để tôi đến nơi đây
Hãy

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
PrinceJoJo 11-08-2010
Này, xem lại đi có trùng ko, người hát là khác hoàn toàn ấy nhá, có phải là cùng một người đâu mà trùng, với lại, đây là nhạc film cơ mà, có phải như cái bài đã đăng trước đâu!
...
11-08-2010 Lucifer Người hát có KHÁC nhưng nội dung GIỐNG nhau thì VẪN là TRÙNG. Hơn nữa chưa chắc người hát đã khác ;;) Nó chỉ chỉnh đi để đc giọng chipmunk thì sao =))
Tóm lại là thay bài đi trc khi có người khác đụng vào :|

Xem hết các bình luận

Pray
25,481 lượt xem