LỜI BÀI HÁT

niani ...

There's a word that will hurt
I can feel on your lips
Like a gun to my heart
When all that I want is a kiss

But we fell so hard and it felt so right
So don't let it all end here tonight
And we can fall all over again

Don't say goodbye
Keep us alive
Cause my world would stop if we didn't try
Can't we pretend
Just for tonight
Cause those words would tear the stars from the sky
Don't say goodbye

Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it
(Don't say goodbye)
Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't

There's a word that will hurt
And you can't take it back
So just show me more than
Words could ever say

But we fell so hard and it felt so right
So don't let it all end here tonight
And we can fall all over again

Don't say goodbye
Keep us alive
Cause my world would stop if we didn't try
Can't we pretend
Just for tonight
Cause those words would tear the stars from the sky
Don't say goodbye

Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it
(Don't say goodbye)
Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it

But we fell so hard and it felt so right
So don't let it all end here tonight
And we can fall all over again

Don't say goodbye
Keep us alive
Cause my world would stop if we didn't try
Can't we pretend
Just for tonight
Cause those words would tear the stars from the sky
Don't say goodbye

Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it
(Don't say goodbye)
Don't, don't, don't say it
Don't, don't, don't say it

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Có một lời nói ra sẽ rất đớn đau
Anh có thể cảm nhận được lời em sắp nói ra
Giống như viên đạn găm thẳng vào trái tim anh
Khi mọi điều anh muốn chỉ

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Sacy 23-10-2012
Link youtube có vấn đề rồi
...
Sacy 23-10-2012
hay, lời đẹp

Xem hết các bình luận