Olly%2BMurs%2B-%2BDance%2BWith%2BMe%2BTo

LỜI BÀI HÁT

Ladies and Gentlemen we’ve got a special treat for tonight
I’m gonna call my friend Olly up here to sing to you ladies
Olly!
Let’s go man

My name is Olly nice to meet you can I tell you baby
Look around there’s a whole lot of pretty ladies
But none like you, you shine so bright, yeah

I was wondering if you and me could spend a minute
On the floor up and close getting lost in it
I won’t give up without a fight

I just wanna, oh baby
I just want you to dance with me tonight
So come on, oh baby
I just want you to dance with me tonight

We’re getting sweaty, hot and heavy in the crowd now
Loosen up and let you hands go down, down
Go with it girl, yeah just close your eyes, yeah

I feel the music moving through your body
Looking at you I can tell you want me
Don’t stop keep going till the morning light, yeah

When I saw you there, sitting all alone in the dark acting like you didn’t have a care
I knew right then, that you’d be mine, and we’d be dancing the whole damn night right

Oh baby, I just want you to dance with me tonight
So come on, oh baby
I just want you to dance with me tonight

Break it down now,
(yeah yeah yeah yeah yeah)
Shake it like that,
(yeah yeah yeah yeah yeah)
Now bring it all back
To dance with me tonight
One more time, one more time, come on now
(yeah yeah yeah yeah yeah)
Do your thing,
(yeah yeah yeah yeah yeah)
Everybody sing
(I just want you to dance with me tonight)

I just wanna, oh baby
I just want you to dance with me tonight
Everybody everybody come on now
Girl, just close your eyes
We can dance all through the night,
I just want you to dance with me tonight
And everybody sing
Girl just close your eyes
We can dance all through the night
I just want you to dance with me tonight
So come on girl just close your eyes
We can dance all through the night
I just want you to dance with me tonight

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Kính thưa Quý Bà và Quý Ông, chúng tôi có một món chiêu đãi cho đêm nay
Tôi sẽ gọi anh bạn tôi, Olly, ghé đây để hát cho các cô thưởng thức
Olly!
Diễn nào, anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
MyFanIsUUUU 14-08-2009
Bây giờ mới có 22:10 thôi mà ............
...
Marcis 14-08-2009
Bôm_Mỹ Lúc: 10:44 14-08-2009: Updated !!
...
Bôm_Mỹ 14-08-2009
Bản dịch này là bản dịch mượn, trùng với 6427, bài bên kia dong_hae dịch rồi
...
Bôm_Mỹ 14-08-2009
Cái bài tên là Girl's Generation của SNSD. Nhầm lẫn mất rồi, có ai thay cho Bôm ko?
...
Bôm_Mỹ 14-08-2009
Cập nhật thêm lyric kanj bài này cho Bôm nhé, có mỗi cái phiên âm. =====Kanji===== 날 아직 어리다고 말하던 얄미운 욕심쟁이가 오늘은 웬일인지 사랑해 하며 키스해 주었네 얼굴은 빨개지고 놀란 눈은 커다래지고 떨리는 내 입술은 파란 빛깔 파도 같아 너무 놀라버린 나는 아무 말도 하지 못하고 화를 낼까 웃어버릴까 생각하다가 Yeah 어리다고 놀리지 말아요 수줍어서 말도 못하고 어리다고 놀리지 말아요 스쳐가는 얘기뿐인 걸 날 아직 어리다고 말하던 얄미운 욕심쟁이가 오늘은 웬일인지 사랑해 하며 키스해 주었네 얼굴은 빨개지고 놀란 눈은 커다래지고 떨리는 내 입술은 파란 빛깔 파도 같아 너무 놀라버린 나는 아무 말도 하지 못하고 화를 낼까 웃어버릴까 생각하다가 어리다고 놀리지 말아요 수줍어서 말도 못하고 어리다고 놀리지 말아요 스쳐가는 얘기뿐인 걸 조금은 서툰 그런 모습도 어쩜 그대 내 맘을 흔들어 놓는지 우 바보 같은 맘 나도 모르겠어 그저 이 맘이 가는 그대로 어리다고 놀리지 말아요 우 날 모르잖아요 어리다고 놀리지 말아요 헤 예이예이예 어 워우워어 예 어리다고 놀리지 말아요 (놀리지 말아요) 수줍어서 말도 못하고 어리다고 놀리지 말아요 (놀리지 말아요) 스쳐가는 얘기뿐인 걸 Yeah 어리다고 놀리지 말아요 (난 모르잖아요) 수줍어서 말도 못하고 (말도 못하고) 어리다고 놀리지 말아요 스쳐가는 얘기뿐인 걸 어리다고 놀리지 말아요
...
lamrongcon 09-09-2008
SNSD và Girls Generation là 1. SNSD là tên tiếng Hàn. Girls Generation là tên tiếng Anh

Xem hết các bình luận