Nhạc phim Ngọa Hổ Tàng Long

LỜI BÀI HÁT

If the sky opened up for me,
And the mountains disappeared,
If the seas ran dry, turned to dust
And the sun refused to rise
I would still find my way,
By the light I see in your eyes.
The world I know fades away
But you stay.

As the earth reclaims its due,
And the cycle starts anew,
We'll stay, always
In the love that we have
Shared before time.

If the years take away
Every memory that I have
I would still know the way
That would lead me back to your side.
The North star may die
But the light that I see in your eyes
Will burn there always
Lit by the love we have
Shared before time.

When the forest turns to jade
And the stories that we've made.
Dissolve away
One shining light will still remain.

When we shed our earthly skin,
And when our real life begins,
There'll be no shame
Just the love that we have made before time.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Blah Blah Cập nhật: Cannavaro84 / 25-07-2008...
Nếu bầu trời bộc lộ trước mắt em,
và núi non đã biến mất rồi,
nếu biển cả khô cằn, trở thành bụi
và mặt trời không chịu nhôi lên
em vẫn tìm được

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
lonely_kid 28-05-2011
The world I knows fades away...but you stay... :)
...
datspkt 19-09-2008
hai ban dich gio'ng nhau qua'
...
windy kul 25-08-2008
dịch hay. nhưng mà sao 2 bản dịch của eagle và marcis đâu # j nhau đâu, y chang mà

Xem hết các bình luận

Hello
729,756 lượt xem