When Can I See You Again - Babyface

0    | 19-03-2011 | 3906

throw all this kind off women away!

LỜI BÀI HÁT

When can my heart beat again
When does the pain ever end
When do the tears stop from running over
When does “you'll get over it” begin
I hear what you're saying
But I swear that it's not making sense
So when can I see you

When can I see you again
When can my heart beat again
When can I see you again
When can I breathe once again
And when can I see you

When does my "someday" begin
When I'll find someone again
And what if I still am not truly over
What am I supposed to do then, babe...
Do you see what I'm saying
Even if, if it's not making sense
So when can I see you

When can I see you again
When can my heart beat again
When can I see you again
And when can I breathe once again
And when can I see you... again

Do you see what I'm saying
Even if, if it's not making sense, baby
So when can I see you again

When can I see you again
Can my heart beat again, baby
When can I see you again
And when can I breathe once again
And when can I see, babe, again

Wanna see you again
Again...

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

hieu_ndh_7717 Cập nhật: sweet_dream2 / 20-03-2011...
Đến khi nào con tim anh có thể đập trở lại
Đến khi nào nỗi đau này có thể chấm dứt nhỉ
Đến khi nào giọt lệ ngừng lăn
Khi nào em mới bắt đầu quên
Anh

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
hieu_ndh_7717 20-03-2011
nhờ mods thay bài trùng ny hiếu ghi bữa qua rồi When Can I See You Again - Babyface tên bài mới của nó, thank mods
...
hieu_ndh_7717 19-03-2011
quên k ghi tên ca sỹ, thay bài trùng k ghi tên ca sỹ: When Can I See You Again - Babyface

Xem hết các bình luận