Sorry For The Stupid Things - Babyface

0    | 17-08-2008 | 4324

LỜI BÀI HÁT

sorry 4 the stupid things - babyface
v 1
Sometimes we wish for the better
When we have it good as it gets
Sometimes the grass isn't greener
As soon as we find out, we forget
Sometimes a fool doesn't know he's a fool
Sometimes a dog, he don't know he's a dog
Sometimes I do stupid things to you
When I really don't mean it at all

chorus

Sometimes a man is gon' be a man
Its not an excuse, its just how it is
Sometimes a wrong, don't know that they wrong
Sometimes the strong, ain't always so strong
Sometimes a girl is gon' be a girl
She don't want to deal with all the drama in your world
God knows I don't mean to give it to you
So girl, I'm sorry for the stupid things
I wish I didn't do but I do

Ohh
Oh no
Ohh

v 2
Sometimes I wish I was smarter
Wish I was a bit more like you
Not making stupid decisions made at the last minute
You live to regret when its through
Well sometimes a fool, doesn't know he's a fool
And sometimes a dog, he don't know he's a dog
But sometimes I do stupid things to you
When I really didn't mean it at all
Sorry For The Stupids Things (Main Version) lyrics on

chorus

Sometimes a man is gon' be a man
Its not an excuse, its just how it is
Sometimes a wrong, don't know that they wrong
Sometimes the strong, can't always be strong
Sometimes a girl, is gon' be a girl
She don't want to deal with all the drama in your world
God knows I don't mean to give it to you
So girl, I'm sorry for the stupid things
I wish I didn't do but I do

Bridge

Sometimes a fool doesn't know he's a fool
And sometimes a dog, he don't know he's a dog
But sometimes I do stupid things to you
When I really didn't mean it at all
At all . . .at all

chorus x 2

Sometimes a man is gon' be a man
Its not an excuse, its just how it is
Sometimes a wrong, don't know that they wrong
Sometimes the strong, ain't always so strong
Sometimes a girl, is gon' be a girl
She don't want to deal with all the drama in your world
God knows I don't mean to give it to you girl
So girl I'm sorry for the stupid things
I wish I didn't do but I do

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

14.shin Cập nhật: Cannavaro84 / 18-08-2008...
Xin lỗi vì những điều ngốc nghếch - Baby face

Đôi khi chúng ta muốn mọi việc tốt hơn
Khi điều đó chỉ tốt cho đến vậy
Đôi khi cỏ cây không xanh hơn nữa

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận

Hello
730,019 lượt xem