Everytime I Close My Eyes - Babyface

2    | 06-11-2007 | 11918

LỜI BÀI HÁT

nguyen ...

Girl, it's been a long, long time comin'
But I, I know that it's been worth the wait
It feels like springtime in winter
It feels like Christmas in June
It feels like heaven has opened up its gates for me and you

And every time I close my eyes
I thank the Lord that I've got you
And you've got me too
And every time I think of it
I pinch myself 'cause
I don't believe it's true
That someone like you
Loves me too

Girl, I think that you're truly somethin' (yes, you are)
And you're, you're every bit of a dream come true (yes, you are)
With you baby, it never rains and it's no wonder
The sun always shines when I'm near you
It's just a blessing that I have found somebody like you

And every time I close my eyes
I thank the Lord that I've got you
And you've got me too
And every time I think of it
I pinch myself 'cause
I don't believe it's true
That someone like you
Loves me too

To think of all the nights
I've cried myself to sleep
You really oughta know
How much you mean to me
It's only right that you be in my life right here with me
Oh baby, baby

And every time I close my eyes
I thank the Lord that I've got you
And you've got me too
And every time I think of it
I pinch myself 'cause
I don't believe it's true
That someone like you
Loves me too

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Em yêu ơi, anh đã mòn mỏi đợi trông để có được giây phút này
Nhưng anh, anh biết thế là đã bõ công chờ rồi
Cảm giác như mùa Xuân giữa trời Đông
Như Giáng

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
emily86 18-06-2008
Dễ thương quá ! Giai điệu nhẹ nhàng, gủi cho bạn gái bài này là hết xảy con bà bảy hihihi

Xem hết các bình luận