great song! but it reminds me lil-bit the killers.

LỜI BÀI HÁT

There are times when we question the things we know
Never thought that the cracks will begin to show
We both know love is not that easy
I wish I'd known that it would be this hard to be alone.
Please, come home!

Loveless nights, they seem so long
I know that I'll hold you someday.
But till you come back where you belong
It's just another lonely Sunday.

Is this the end of the love that had just began?
I always hope that the best it was yet to come.
Please, come back, don't you leave me
We both so young, I know you need me too.
And there'll always be times like these.

Loveless nights, they seem so long
I know that I'll hold you someday.
But till you come back where you belong
It's just another lonely Sunday.

Maybe we'll see that we were wrong
If ever we look back one day
But till you come back where you'll belong
It's just another lonely Sunday.

Lonely, lonely.

If you don't come back tomorrow
I'll be left here in the cold
If you don't come back tomorrow, I'll go

Loveless nights, they seem so long
I know that I'll hold you someday.
But till you come back where you belong
It's just another lonely Sunday.

Maybe we'll see that we were wrong
If ever we look back one day
But till you come back where you'll belong
It's just another lonely Sunday.
Lonely, lonely

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Có những lúc ta cứ thắc mắc về những điều mà mình đã biết
Chẳng bao giờ nghĩ được rằng những rạn nứt sẽ trả lời cho ta
Ta đều biết rằng yêu thương

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
luv_tak_4ever 08-05-2011
bài này hay quá có điều ... cái clip khó hỉu quá à!!! I like it :x

Xem hết các bình luận