LỜI BÀI HÁT


Innocent, they swim
I tell them 'no'
They just dive right in
But do they know?

It's a long way down
When you're alone
And there's no air or sound
Down below the surface

There's something in the water
I do not feel safe
It always feels like torture
to be this close

I wish that I was stronger
I'd separate the waves
Not just let the water
Take me away

There was a time I'd dip my feet
And it would roll off my skin
Now every time I get close to the edge
I'm scared of falling in

Cause I don't want to be stranded again
On my own
When the tide comes in
And pulls me below the surface

There's something in the water
I do not feel safe
It always feels like torture
to be this close

I wish that I was stronger
I'd separate the waves
Not just let the water
Take me away

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chúng bơi một cách ngây thơ
Anh đã nói là không được
Nhưng chúng cứ nhảy xuống
Liệu chúng có biết?

Đó là một chặng đường dài và sâu thẳm
Khi em cảm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
anhuyxauzai 22-02-2011
hic,giúp em với,ngày mai em lại phải lập nick mới mất
...
anhuyxauzai 20-02-2011
mod nào xem hộ em với!hic,3 ngày nữa là tài khoản em hết hạn rùi:(
...
anhuyxauzai 20-02-2011
có lỗi,em sửa lại ở câu :"And it would roll off my skin/
Now every time I get close to the edge"thank!

Xem hết các bình luận