"heart of gold": ý chỉ những người có tấm lòng chân thành, ân cần, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì bạn.

LỜI BÀI HÁT

Talk to me girl, tell me your lies
Let your secrets hypnotize
‘Cause the light will never shine on this heart of mine
And all the love we sacrificed
Look at all of the damage you have done in time
You can see what a savage I’ve become, in my eyes

If you look in my heart you will find

Chorus:
No love, no light, no end inside
And I’m looking for a miracle
And I’m looking for a miracle
But I hope, I pray, and I will fight
Cause I’m looking for a miracle
Cause I’m looking for a miracle

There’s a place I wanna go
And a life I wanna know
But you crucified my heart of gold
But oh, look at all of the damage you have done in turn
If you offer salvation, I will run into your arms
And deeṗ in my heart you will find

Chorus:
No love, no light, no end inside
And I’m looking for a miracle
And I’m looking for a miracle
But I hope, I pray, and I will fight
Cause I’m looking for a miracle
Cause I’m looking for a miracle

And I’m looking for a miracle
There’s No love, no light, no end inside
And I’m looking for a miracle
And I’m looking for a miracle
But I hope, I pray, and I will fight
Cause I’m looking for a miracle
Cause I’m looking for a miracle

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Hãy nói với anh đi nào em, những lời nói dối của em đấy.
Hãy để những điều thầm kín ấy thôi miên anh
Bởi vì ánh sáng sẽ chẳng bao giờ chiếu sáng được

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận