Silver Lining (Silver Linings Playbook OST) - Hurts

0    | 13-08-2013 | 1912

"Every cloud has a silver lining": Cụm từ silver lining có thể hiểu là “lớp vỏ bạc”. Có lẽ câu nói này dựa trên hình ảnh của những đám mây dông u ám và đầy hăm dọa, nhưng thường có một tia sáng mặt trời lấp lánh dọc theo rìa của đám mây. Chúng ta cần hiểu “silver lining” (lớp vỏ bạc) được nhắc tới ở đây là lớp rìa của đám mây, lớp rìa này thường rực sáng lên khi những tia nắng chiếu sáng từ phía sau đám mây và tạo ra một lớp vỏ viền quanh đám mây.

Trong văn chương, đặc biệt là thơ ca, đám mây được liên tưởng tới những xúc cảm buồn, thường thấm đượm cảm giác về những linh tính không hay. Về nghĩa bóng, câu thành ngữ này có nghĩa là: Một tình huống u ám hay tồi tệ thường gắn với cái gì đó hữu ích hay một điều tốt đẹp hơn. Và khả năng tích cực ấy chính là “silver lining”. Câu thành ngữ Việt Nam tương ứng là: “Trong cái rủi vẫn có cái may.”
Nguồn :http://globaledu.com.vn
_Jill_

LỜI BÀI HÁT

There's a storm on the streets, but you still don't run
Watching and waiting for the rain to come.
And these words wouldn't keep you dry
Or wipe tears from an open sky,
But I know, but I know, but I know I'm right.

And I won't let you drown, when the water's pulling you in
I'll keep fighting, I'll keep fighting.
The rain's going to follow you wherever you go.
The clouds go black and the thunder rolls
And I see lightning, and I see lightning.

When the World surrounds you, I'll make it go away
Paint the sky with silver lining.
I will try to save you, cover up the grey
With silver lining.

Now there's no way back from the things you've done
I know it's too late to stop the setting sun
You see the shadows in the distant light,
And it's never going to be alright
And you know, and you know, and you know I'm right.

And I won't get left behind, when the walls come tumbling in
I'll keep climbing, I'll keep climbing
The rain's going to follow you wherever you go.
The clouds go black and the thunder rolls
And I see lightning, and I see lightning.

When the World surrounds you, I'll make it go away
Paint the sky with silver lining.
I will try to save you, cover up the grey
With silver lining.

When the World surrounds you, I'll make it go away
Paint the sky with silver lining.
I will try to save you, cover up the grey
With silver lining.

Silver, silver, silver, silver, silver, silver lining
Deep blue sky, deep blue sky.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Genevieve Cập nhật: Jill_vercident / 13-08-2013...
Trên đường có một cơn bão đang hoành hành, nhưng bạn vẫn không bỏ chạy
Dõi theo và chờ đợi cơn mưa ập đến
Và những lời nói đó sẽ không giúp bạn khỏi

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận