LỜI BÀI HÁT

Chazzy ...

[Verse 1]
Steeled in my trembling lips,
How did the night ever get like this?
One shot and the whiskey goes down down down.
Bottom of the bottle hits
Waking up my mind as i throw a fit
The breaking is taking me down down down.

[Chorus]
My heart’s beating faster,
I know what I’m after.
I’ve been standing here my whole life,
Everything i’ve seen twice, now it’s time i realize
It’s spinning back around now,
On this road i’m crawling
Save me cause i’m falling, now i can’t seem to breathe right,
Cause I keep runnin runnin runnin runnin – runnin runnin runnin runnin, runnin from my heart.

[Verse 2]
Round and round i’d go, addicted to the numb
Living in the cold,
The higher, the lower the down down down
Sick of being tired and sick baby
For another kind of fix
The damage is damning me down down down.

My heart’s beating faster, i know what I’m after.

[Chorus]
I’ve been standing here my whole life,
Everything i’ve seen twice, now it’s time i realize
It’s spinning back around now,
On this road i’m crawling
Save me cause i’m falling, now i can’t seem to breathe right,
Cause I keep runnin runnin runnin runnin – runnin runnin runnin runnin, runnin from my heart.

[Bridge]
woah ohhhhh,
i’m coming alive.
woah ohhhhh,
wake up now and live oh!
woah ohhhhh,
i’m coming alive.
nothing’s always been a dream,
wake up now and live oh !

I’ve been standing here my whole life, i know what I’m after.

[Chorus]
I’ve been standing here my whole life,
Everything i’ve seen twice, now it’s time i realize
It’s spinning back around now,
On this road i’m crawling
Save me cause i’m falling, now i can’t seem to breathe right,
Cause I keep runnin runnin runnin runnin – runnin runnin runnin runnin, runnin from my heart.

Cause I keep runnin runnin runnin runnin – runnin runnin runnin runnin, runnin from my heart!!

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Chazzy Cập nhật: Anakin Skywalker / 12-06-2012...
[Lời 1]
Cố gắng để đôi môi ngừng run rẩy
Làm sao mà tối nay lại thành ra như thế này?
Một phát bắn nắp chai và rượu Whiskey tuôn xuống
Chạm vào đáy chai
Làm

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
lovelockdown 06-05-2013
chưa thấy ADAM hát live bài này lần nào... nên chắc k có MV :v... mà album này bị flop quá mặc dù toàn bài hay :(
...
mumy3G 15-07-2012
MV chưa ra nữa , lâu thật !

Xem hết các bình luận