Good Time (ft. Carly Rae Jepsen) - Owl City

2    | 29-06-2012 | 27823

owl-city-s-good-time-ft-carly-rae-jepsen

LỜI BÀI HÁT

Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh
It's always a good time

Woke up on the right side of the bed
What's up with this Prince song inside my head?
Hands up if you're down to get down tonight
'Cause it's always a good time

Slept in all my clothes like I didn't care
Hopped into a cab, take me anywhere
I'm in if you're down to get down tonight
'Cause it's always a good time

Good morning and good night
I wake up at twilight
It's gonna be alright
We don't even have to try
It's always a good time

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

Freaked out, dropped my phone in the pool again
Checked out of my room, hit the ATM
Let's hang out if you're down to get down tonight
'Cause it's always a good time

Good morning and good night
I wake up at twilight
It's gonna be alright we don't even have to try
It's always a good time.

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

Doesn't matter when
It's always a good time then
Doesn't matter where
It's always a good time there

Doesn't matter when,
It's always a good time then

It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time

Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
It's always a good time
Woah-oh-oh-oh Woah-oh-oh-oh
We don't even have to try, it's always a good time.

get down
1. To descend.
2. To give one's attention.
3. To exhaust, discourage, or depress.
4. To swallow.
5. To describe in writing.
6. To lose one's inhibitions; enjoy oneself wholeheartedly.

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời
Woah-oh-oh-oh
Đó luôn là một khoảng thời gian tuyệt vời

Tỉnh giấc ngay phía bên phải của chiếc giường
Chuyện

Đăng nhập để xem tiếp

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

...
Anakin Skywalker 03-07-2012
nhiều bạn có vấn đề về cách viết dấu phẩy nhỉ
...
Anakin Skywalker 01-07-2012
sửa giùm bạn thì còn gì là học hỏi, trao đổi TA lẫn nhau nữa
còn duyệt thì đợi khi nào bạn sửa lại hết mấy chỗ bôi đỏ đó đi rùi tính
...
MONKEY_BANANA90 01-07-2012
trước h có người vào duyệt chứ đâu có ai bôi đỏ chữ như zị đâu ta
...
MONKEY_BANANA90 01-07-2012
hic có vào sửa lại được đâu. pạn nào duyệt thì vào sửa dùm lun đi
...
totinhonline.net 30-06-2012
Hic hum wa đăng kí dịch thì bị rớt mạng :D . Cảm ơn bạn nhìu nha

Xem hết các bình luận