不一樣又怎樣 / Bu Yi Yang You Zen Yang / We're All Different, Yet The Same - Jolin Tsai / Thái Y Lâm

0    | 17-05-2022 | 1252

Dịch vào ngày Quốc tế Chống Kì thị Đồng tính, Song tính và Chuyển giới, 17/5/2022.
Với bao nhiêu xúc động mỗi khi xem clip.

LỜI BÀI HÁT

女 方 女 方 爱 对 方 不 简 单 也 很 平 凡
nǚ fāng nǚ fāng ài duì fāng bù jiǎn dān yě hěn píng fán
在 同 一 张 床 让 人 生 变 不 平 凡
zài tóng yì zhāng chuáng ràng rén shēng biàn bù píng fán
是 什 麽 样 就 怎 麽 办 非 一 般 又 怎 麽 样
shì shén me yàng jiù zěn me bàn fēi yì bān yòu zěn me yàng
还 不 是 照 样 寻 找 最 爱 是 谁 的 答 案
hái bú shì zhào yàng xún zhǎo zuì ài shì shuí de dá àn

庸 俗 地 海 枯 石 烂 世 俗 又 凭 什 麽 为 难
yōng sú dì hǎi kū shí làn shì sú yòu píng shén me wéi nán

不 一 样 都 一 样 有 各 样 的 患 难
bù yí yàng dōu yí yàng yǒu gè yàng de huàn nán
不 一 样 也 一 样 有 分 合 有 聚 散
bù yí yàng yě yí yàng yǒu fēn hé yǒu jù sàn
各 有 各 一 生 一 世 各 有 各 的 温 柔 乡
gè yǒu gè yì shēng yí shì gè yǒu gè de wēn róu xiāng
爱 不 是 抽 象 的 信 仰 有 血 有 汗
ài bú shì chōu xiàng de xìn yǎng yǒu xuè yǒu hàn

另 一 半 变 成 老 伴 留 下 非 一 般 的 遗 产
lìng yí bàn biàn chéng lǎo bàn liú xià fēi yì bān de yí chǎn
爱 一 个 人 看 究 竟 需 要 多 勇 敢
ài yí gè rén kàn jiū jìng xū yào duō yóng gǎn

另 一 种 爱 情 的 结 晶 就 是 更 单 纯 的 浪 漫
lìng yì zhǒng ài qíng de jié jīng jiù shì gèng dān chún de làng màn

不 一 样 都 一 样
bù yí yàng dōu yí yàng
不 一 样 也 一 样 有 分 合 有 聚 散
bù yí yàng yě yí yàng yǒu fēn hé yǒu jù sàn
各 有 各 一 生 一 世 各 有 各 的 温 柔 乡
gè yǒu gè yì shēng yí shì gè yǒu gè de wēn róu xiāng
爱 不 是 抽 象 的 信 仰 有 血 有 汗
ài bú shì chōu xiàng de xìn yǎng yǒu xuè yǒu hàn

谁 比 谁 美 满 由 谁 来 衡 量
shuí bǐ shuí méi mǎn yóu shuí lái héng liáng
不 用 谁 原 谅 就 让 感 动 万 世 留 芳
bú yòng shuí yuán liàng jiù ràng gǎn dòng wàn shì liú fāng

不 一 样 都 一 样
bù yí yàng dōu yí yàng
信 望 爱 都 一 样
xìn wàng ài dōu yí yàng

不 一 样 都 一 样 从 缺 憾 找 圆 满
bù yí yàng dōu yí yàng cóng quē hàn zhǎo yuán mǎn
不 一 样 也 一 样 会 快 乐 会 悲 伤
bù yí yàng yě yí yàng huì kuài lè huì bēi shāng
各 有 各 一 生 一 世 各 有 各 的 温 柔 乡
gè yǒu gè yì shēng yí shì gè yǒu gè de wēn róu xiāng
神 不 神 圣 爱 这 种 信 仰 谁 说 了 算
shén bu shén shèng ài zhè zhǒng xìn yǎng shuí shuō le suàn

Đăng hoặc sửa bản dịch

LỜI DỊCH

Nữ với nữ yêu nhau, không đơn giản mà cũng thật bình thường
Chỉ cần đồng sàng đã khiến cuộc đời trở nên phi thường
Là gì thì cứ làm thế, không bình thường thì phải làm sao
Chẳng phải đều là tìm kiếm người yêu nhất đấy sao

Đã biển cạn đá tan mà thế gian còn gây thêm trắc trở làm gì

Khác nhau mà đều như nhau, với đủ loại trắc trở
Khác nhau mà cũng như nhau, có hợp có tan
Ai cũng có một cuộc đời, ai cũng có người để yêu thương
Tình yêu không phải là một tín ngưỡng trừu tượng - có cả mồ hôi, xương máu

Thành bạn già với nửa kia, để lại một di sản phi thường: thể hiện tình yêu dành một người phải cần rất nhiều dũng cảm
Kết tinh của một tình khác lạ lại càng lãng mạn thuần khiết hơn

Khác nhau mà đều như nhau
Khác nhau mà cũng như nhau, có hợp có tan
Ai cũng có một cuộc đời, ai cũng có người để yêu thương
Tình yêu không phải là một tín ngưỡng trừu tượng - có cả mồ hôi, xương máu

Ai mĩ mãn hơn ai, ai đong đếm được
Chẳng cần ai tha thứ, hãy để cảm động vạn thế lưu phương

Khác nhau mà đều như nhau
Niềm tin, hi vọng, tình yêu đều như nhau cả

Khác nhau mà đều như nhau, từ khuyết hám tìm viên mãn
Khác nhau mà cũng như nhau, có khoái lạc, có bi thương
Ai cũng có một cuộc đời, ai cũng có người để yêu thương
Thần thánh hay không, tình yêu là loại tín ngưỡng không ai

Cảm nhận của bạn

Đăng nhập để đăng cảm nhận

Cảm nhận của thành viên | Xem hết

Xem hết các bình luận